Stadsdichter: Op “van hier”

De week van de poëzie:
vieren de kracht van het woord.
Taal in ritme, cadans, melodie,
draagt klanken van lettergrepen voort.
Oceanen van golvende woorden
We gaan van hier; hijsen de zeilen.
Leestekens van bak- naar stuurboord:
Levensloop langs waterpeilen.
(t.g.v. de presentatie van de gedichtenbundel
van Jan van de Kuinder : Van hier.)