Stadsdichter: Zorg

Participatiesamenleving:
zorgen over zorg
Verantwoording voor de kanteling
staat de gemeente borg?
Afhankelijkheid geeft beperking.
Recht op ondersteunend beleid.
Onbalans in marktwerking 
zorgelijk teken van de tijd.