Stadsdichter: Afsluiting Nijkerk 600

Rode vlaggen verdwijnen uit de straten van de stad
Het eeuwfeest is voorbij.
We hebben een fantastisch jaar gehad
Veel reuring voor de burgerij.
Rode vlaggen worden gestreken
Als collectors items inwisselbaar
Voor een blijvend gedenkteken:
Recycling voor de verzamelaar.
Historie geschreven
geschiedenis bepaald. 
Een organisatie de zeer gedreven
haar doelen heeft behaald
Gezelligheid en vuurwerk
nabrander van het feestjaar.
Het Glazen Huys als keurmerk
van omzien naar elkaar.
Rode vlaggen verdwijnen uit de straten
Kerstverlichting biedt perspectief;
We zullen er nog jaren over praten.
Een Nijkerker heeft zijn stad immers lief.