Geloof en dementie

Foto: Fabian Boot / Hiemstra Publiciteit

De Nijkerkse werkgroep ‘Geloof en dementie’ organiseert deze bijeenkomst, waar geestelijk verzorger Rita Buijs zal spreken over ‘De dementievriendelijke kerk’.

Tijdens de bijeenkomst is volop ruimte voor ontmoeting en gesprek.

De bijeenkomst moet bijdragen aan de bewustwording rond dementie. Want net als in heel Nederland neemt ook in de gemeente Nijkerk het aantal mensen met dementie toe. Velen krijgen met deze ziekte te maken, in gezin en familie, het bedrijf of organisatie, de club, vereniging of kerk.

Om bekendheid aan deze ziekte te vergroten, worden er al veel initiatieven ontplooid in de gemeente Nijkerk. Zo werkt welzijnsorganisatie Sigma in samenwerking met de gemeente Nijkerk aan een ‘dementievriendelijke gemeente’ en organiseert het Alzheimercafé maandelijks ontmoetingen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Toch is er een aspect dat op het terrein van dementie is onderbelicht en dat is dementie in relatie tot het geloof. Daarom hebben vertegenwoordigers van het Overlegorgaan Kerken Nijkerk (OOK), de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) en het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) de werkgroep ‘Geloof en dementie’ in het leven geroepen. De bijeenkomst op dinsdagavond 19 september in De Schakel is de eerste stap waarmee kerken het thema geloof en dementie nadrukkelijk op hun agenda willen plaatsen. ‘Dat is nodig, want in kerken wordt er over het algemeen te weinig over dementie gesproken’, zegt Bram Houtman, die namens het NDB en OOK in de werkgroep ‘Geloof en dementie’ zit.

In eerste instantie is de bijeenkomst van 19 september bedoeld voor ambtsdragers, pastoraal werkers en mantelzorgers die in de kerkelijke gemeente met geloof en dementie te maken hebben. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom, zo benadrukken de initiatiefnemers. Het doel van de bijeenkomst is ook om te inventariseren welke behoeften er leven op het terrein van geloof en dementie. Houtman wijst erop dat Sigma en het Alzheimercafé het aanspreekpunt zijn voor allerlei praktische zaken rond dementie. ‘Wij als werkgroep ‘Geloof en dementie’ willen aansluiten op wat er al is.’

Het is de bedoeling dat in de week van Wereld Alzheimer Dag alle ogen gericht zijn op deze bijeenkomst .
Jetty Reker (Sigma): ‘We hebben ervoor gekozen om die week geen extra activiteiten op de rol te zetten, juist om te voorkomen dat de aandacht voor dementie versnipperd raakt. We proberen onze maandelijkse activiteiten steeds meer in elkaar over te laten vloeien, zodat mensen niet hoeven te kiezen uit een veelheid van activiteiten’,”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen