Groei&Bloei Excursie naar ’t Woud

Foto: privé collectie

Leendert de Boer kent het fascinerende landschap van het buitengebied van Nijkerk als zijn broekzak, niet alleen zoals het nu is, maar ook de historie ervan. Onderweg vertelt hij daar boeiend over.

Hoe komt het dat er naar verhouding zo weinig bekend is over de nederzettingen in het buitengebied van Nijkerk, zoals die op Kruishaar, ’t Woud en in meer of mindere mate van Nijkerkerveen? De reden is dat de mensen die zich in hier in het verleden vestigden zeer arm waren. Arme mensen waren niet interessant, dus werd er niet over geschreven. In het archief van Nijkerk is dan ook weinig te vinden over het ontstaan van deze nederzettingen.

Door middel van onderzoek van oude kaarten, veldwerk en literatuuronderzoek is nu een belangrijk deel van de zeer interessante geschiedenis van het buitengebied van Nijkerk aan het licht gekomen. De nederzettingen op Kruishaar, ’t Woud en Nijkerkerveen, zo bleek uit Leendert de Boer’s onderzoek, hebben totaal verschillende ontstaanshistories. Hij vertelt over de vele veranderingen die de Raperbeek heeft ondergaan en over de belangrijke rol die de beek heeft gespeeld in het ontstaan van de aarden ringwal op Appel en ’t Woud.

De wandeling duurt ongeveer 2 à 2,5 uur door het gehucht ’t Woud. Comfortabele (wandel)schoenen zijn aanbevolen.
Groei & Bloei Afdeling Nijkerk/Hoevelaken regelt het vervoer. Men rijdt zoveel mogelijk samen met delen van de brandstofkosten. De kosten zijn 1 euro per persoon. Opgeven kan bij Ria Sonderen, [email protected] of Tineke de Jong, 033-2451056 van Groei & Bloei Afdeling Nijkerk/Hoevelaken.

Reacties