Voorjaarsbijeenkomst P.C.O.B. Nijkerk

Foto: Ely Hackmann

Voor deze middag isJaap Bakker uit Urk uitgenodigd. hij maakt dan “Een wandeling door de geschiedenis van Urk”.

De heer Jaap Bakker, geboren en getogen Urker, komt deze middag een boeiend verhaal vertellen over Urk, een voormalig eiland in de Zuiderzee, dat grote veranderingen meemaakte toen het omarmd werd door dijken. Urk is geen eiland meer. Maar Urk bleef vissen en heeft nu de grootste visafslag, een moderne vissersvloot en veel werkgelegenheid in de visverwerkingsbedrijven.

De diaserie toont de geschiedenis van de afsluiting van de Zuiderzee de tradities en gewoonten, de klederdracht. Nostalgische beelden van het interieur van de huisjes, de wasdag en de winkeltjes. Een verhaal dat doorspekt is met veel humoristische anekdotes. Jaap Bakker komt dit vertellen in traditionele klederdracht.

We gaan zien hoe zich de visserij ontwikkelde van botter tot moderne kotter. We beleven de storm en staan stil bij het vissers monument. De koorzang en de geloofsbeleving van een volk dat met de zee is verbonden.

Reacties