Gemeente, bedrijven en onderwijs in actie voor goede aansluiting studie op werk

Foto:

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt kan beter in de regio Amersfoort.

Dat vinden werkgevers, onderwijsinstellingen en ook de gemeente Nijkerk. Daarom is een gezamenlijke lijst gemaakt met speerpunten om die verbinding te verbeteren. En daarvoor is dit jaar de gemeentelijke subsidieregeling Toekomstfonds onderwijs-arbeidsmarkt opengesteld. Onderwijsinstellingen en werkgevers kunnen hun aanvraag tot 1 april 2017 indienen.

Subsidie voor bedrijven, instellingen en onderwijs

Tot 1 april 2017 kunnen onderwijsinstellingen en bedrijven of instellingen in de gemeente Nijkerk bij de gemeente Amersfoort gezamenlijk aanvragen doen voor een bijdrage uit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt. Er is 250.000 euro beschikbaar voor 2017. Ideeën die worden ingediend moeten gaan over één van de speerpunten om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De speerpunten zijn:

  • Kansen op arbeidsmarkt voor MBO-leerlingen niveau 1 en 2 verhogen
  • Snellere en betere match van stages en leerbanen bij MKB-bedrijven
  • Enthousiasme en instroom van leerlingen vergroten voor de technieksector
  • Personeelsinstroom verhogen in de ICT
  • Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen
  • Onderwijsinstellingen en tenminste één bedrijf kunnen bij de gemeente Amersfoort een subsidieaanvraag indienen uiterlijk 1 april 2017.

Wethouder Patricia van Loozen ziet dat er in de gemeente Nijkerk regelmatig behoefte is aan technisch personeel. Van Loozen: ”Bedrijven kunnen misschien eerst nog wat onzeker zijn over het aanbieden van bijvoorbeeld een stageplaats, maar een student met een frisse blik is ook een meerwaarde voor het bedrijf. Ik spreek ook mensen uit het bedrijfsleven die het mooi vinden de student te zien groeien tijdens zijn of haar stage. Graag roep ik het bedrijfsleven én onderwijsinstellingen (niet primair onderwijs) in de gemeente Nijkerk op om een subsidie aanvraag te doen om zo een student een kans te bieden”.

Reacties