Collegeleden leggen tegels

Elk jaar zet het college van B&W zich in voor de vrijwilligersactie NL Doet. Dit is een initiatief van het Oranjefonds, waarbij het vrijwilligerswerk in de spotlights staat.

Op 10 maart gingen burgemeester en wethouders als vrijwilliger aan de slag bij woonzorgcentrum De Pol op de Vetkamp. Zij troffen daar ook leden van de CDA-fractie..

De wethouders Nadya Aboyaakoub-Akkouh, Marly Klein, Patricia van Loozen en Wim van Veelen, startten enthousiast bij het zorgcentrum, samen met burgemeester Gerard Renkema, en algemeen directeur van de gemeente Nijkerk, Gert van Beek. Samen werkten zij aan een verhard rolstoelpad naar de dierenweide. De vraag stond uit op de website van NL-Doet om een pad met tegels aan te leggen, zodat ook de bewoners in een rolstoel in de dierenweide kunnen genieten van de vogels in de volière en de cavia’s in de hokken. Ook werd het terras voorjaarsklaar gemaakt.

Bijzonder

Met de opening van de dierenweide bij zorgcentrum De Pol in juni 2016 is Nijkerk de zesenveertigste gemeente in Nederland die is aangesloten bij de ”Uitdaging”, een project om het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden. Deze stichting bemiddelt tussen vraag vanuit welzijnsorganisaties en aanbod vanuit het bedrijfsleven. Nadya Aboyaakoub is lid van de adviesgroep van de “Uitdaging” en Patricia van Loozen is betrokken als ambassadeur.

De dieren in de dierenweide worden dagelijks verzorgd door cliënten van De Rozelaar. Deze stichting biedt identiteitsgebonden zorg aan mensen met een beperking. Door middel van dagbesteding, wonen, jobcoaching en thuisbegeleiding. In het weekend nemen vrijwilligers de zorg voor de dieren over. De dierenweide is geheel tot stand gekomen door de “Uitdaging’’. Alle dieren, hokken, mankracht en het voer zijn gesponsord. Bij de start van de dierenweide raakten meer dan dertig bedrijven betrokken bij de dierenweide!

Wethouder Marly Klein vertelt: ”Mooi dat we tijdens NL-Doet een bijdrage hebben kunnen leveren aan het beter bereikbaar maken van de dierenweide. Bij het ouder worden, neemt vaak de eenzaamheid toe. Het knuffelen van de dieren kan de mensen helpen om dit tegen te gaan. Daarnaast is het mooi dat vrijwilligers met de bewoners van De Pol acitiviteiten ondernemen”.

Vrijwilligers in De Pol

Naast de vaste medewerkers is er bij het woonzorgcentrum ook een grote groep van vrijwilligers werkzaam. Vrijwilligerswerk doen in het woonzorgcentrum betekent contact opbouwen met de oudere cliënten. Het is daarbij mooi om een bijdrage te leveren aan het geluk van ouderen.
Annika de Jong begeleidt de vrijwilligers en vertelt: ”Onze vrijwilligers maken ook deel uit van een betrokken groep medewerkers. Naast korting op een gevariaard aanbod aan activiteiten en producten kunnen vrijwilligers ook jaarlijks deelnemen aan een feestelijk samenzijn voor alle vrijwilligers.” Voor meer informatie kunt u contact opnemen met [email protected]

Einde van de klus en volgend jaar

Na het harde werken gebruikte het college een lunch met een aantal vaste medewerkers en een groep vrijwilligers van De Pol. Wilt u volgend jaar dat de collegeleden bij uw vereniging een klus komen doen? Meldt uw klus dan aan op de website van NL doet. Grote kans dat de collegeleden aandacht geven aan de klus.

Reacties