Huizen op het Spaanse Leger

Foto:

Het Spaanse Leger is verrommeld en niet representatief. Dus moet er wat gebeuren, volgens B&W..

Daarom wil het college er huizen gaan bouwen, maar de ondernemers (zoals Intratuin en Kraaij) mogen er blijven zitten. Dat schrijft het College in een brief aan de gemeenteraad.

Het gebied moet beter ontsloten worden. Daarom wordt gedacht aan een volwaardige ontsluiting vanaf de Amersfoortseweg (kruising Tinbergenlaan). Er zijn de afgelopen maanden gesprekken met belanghebbenden gevoerd. B&W denkt zover te zijn, dat nu de volgende stap gezet kan worden. Dat is een informatiebijeenkomst. Voor of direct na de zomervakantie komt de gemeente dan mt een plan over de teokomst van het Spaanse leger.

Reacties