Stemmen 21 maart

Foto: _J.M.Luijt

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

U kunt dan stemmen voor de gemeenteraad van Nijkerk. In de gemeente Nijkerk zijn ruim 31.000 stemgerechtigden. Over het algemeen zit Nijkerk met het opkomstpercentages iets boven de landelijke lijn. Zo was het opkomstpercentrage bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Nijkerk ruim 57 % en landelijk 54%.

Toch zijn er dus nog best veel inwoners die niet stemmen voor de gemeenteraad. Dat is zonde, want u kunt met uw stem echt invloed uitoefenen op hoe zaken lokaal worden aangepakt. Namens de kiezers beslissen de 27 raadsleden over veel zaken in de gemeente. De gemeenteraad stelt bijvoorbeeld de gemeentebegroting vast. Hierin staat waar de gemeente haar geld aan gaat uitgeven. Dat kan gaan over onderhoud van wegen en groen, verkeer, cultuur, sport, voorzieningen voor de jeugd en jongeren, en heel veel andere onderwerpen. De raad beslist ook over algemene regels (verordeningen) waar inwoners van de gemeente zich aan moeten houden. Ook controleert de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouder (college van B&W) al die zaken goed uitvoert.

Verschillende partijen hebben verschillende standpunten. Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer mensen van een partij in de gemeenteraad komen. Op welke (persoon van een) partij u stemt, heeft dus echt invloed op het beleid van de nieuwe gemeenteraad. Er doen vijf partijen mee: CDA, CU-SGP, PRO21, De Lokale Partij en de VVD.

De Stemwijzer

De StemWijzer voor de gemeente Nijkerk is vanaf woensdag 14 februari online. De StemWijzer bevat 25 stellingen. Deze kunt u beantwoorden met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. De StemWijzer berekent vervolgens met welke partijen u de meeste overeenkomsten hebt. Ook vindt u van de verschillende partijen toelichtingen op hun standpunten. Zo kunt u gemakkelijk bekijken wat zij van een bepaald onderwerp vinden en kunt u de partijen eenvoudig met elkaar vergelijken.

De StemWijzer is voor de gemeente Nijkerk op maat gemaakt door ProDemos. ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.

Debatten

Er staan drie debatten gepland. We beginnen met een vrouwendebat vanuit Hoevelaken op 21 februari. Het debat wordt geleid door de columniste van De Stad Nijkerk, Nelleke den Besten, die daarbij geassisteerd wordt door Ely Hackmann. Op 15 maart organiseert de Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk een debat in het Hart van Holland. Gespreksleider daar is Gerke van Zalk. Op 19 maart gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat in het stadhuis. Den Besten en Hackmann draaien dan hun rollen om. Alle debatten beginnen om 20.00 uur. De PCOB houdt 5 maart ook nog een debat in Huize Sint Jozef

Reacties

article
104039
Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan stemmen voor de gemeenteraad
https://nijkerk.nieuws.nl/gemeenteberichten/104039/stemmen-21-maart-u-komt-toch-ook/
2018-02-13T00:00:00+00:00
https://nijkerk.nieuws.nl/media/sites/237/2014/12/standaard-nijkerk-los-Verkiezingen_Stembiljet_stemmen_stemhokje_politiek_tweede_kamer_gemeenteraad_Foto_J.M.Luijt_CC-BY-2.5-NL.jpg
verkiezingen 2018
gemeenteberichten, Nieuws