Vanaf 5 april is er een regionaal oncologie netwerk

Foto:

In Nijkerk wordt gestart met een regionaal oncologie netwerk (RONN: regionaal oncologienetwerk Nijkerk).

Het gaat om een unieke samenwerking tussen fysiotherapie, ergotherapie, diëtist, psycholoog en oncologieverpleegkundige voor mensen met kanker en hun omgeving. Dit met als doel laagdrempelig, deskundige ondersteuning, begeleiding en behandeling aan te bieden dichtbij huis.

Pilot

In een pilot werkten het Gezondheidscentrum Nijkerkerveen samen met een oncologieverpleegkundige. Toen bleek, dat patiënten onvoldoende op de hoogte zijn van (na)zorgprogramma’s. De patiënt bespreekt hele andere onderwerpen met de oncologieverpleegkundige dan met de huisarts. Dat moet dus beter. Daarom is besloten om de samenwerking te intensiveren en uit te breiden. De oncologieverpleegkundige, oncologiefysiotherapeut, diëtiste en GZ psycholoog oncologie hebben zich verenigt in een Regionaal Oncologie Netwerk Nijkerk, oftewel het RONN.

Het RONN wordt op 5 april feestelijk geopend.

RONN

Middels het RONN wordt deskundige en individuele ondersteunende (na)zorg geboden aan mensen geconfronteerd met kanker in de regio Nijkerk. Alle oncologische patiënten welke verbonden zijn aan één van de betrokken partijen wordt 1x per 6 weken in een gezamenlijk overleg besproken. Dit overleg is gericht op het detecteren van klachten en passende interventies hierbij, evalueren van de geboden zorg en borging in het gezinssysteem. ‘Nieuwe patiënten’ worden aangemeld bij de oncologieverpleegkundige die vervolgens aan de hand van een intakegesprek de hulpvragen in kaart brengt en vervolgstappen uitzet. Het aandeel van iedere partij is vooraf niet in te vullen en zal afhankelijk zijn van de hulpvraag.

 

Reacties