Zonnepanelen bij Hoevelakens Bos niet haalbaar

Foto: Gemeente Amersfoort

Naast het Hoevelakense Bos komt zeer waarschijnlijk geen groot veld met zonnepanelen.

Het zonnepark aan de Nijkerkerstraat is vlgens B&W van Amersfoort niet haalbaar.

Zowel de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar als het college en de raad van Nijkerk hadden zich eerder uitgesproken tegen de komst van een dergelijk zonnepark op deze locatie. De Stichting heeft met een enquête onder de Hoevelakense inwoners aangetoond dat er geen draagvlak is voor een dergelijk park. Circa 95% is tegen een dergelijk zonneveld. Boudewijn van der Woerd (VVD) heeft destijds de door alle Nijkerkse partijen gesteunde motie tegen een zonnepark geïnitieerd. Bij de inspraak in de raad van Amersfoort heeft hij ook opgeroepen tot een door het college en de raad van Nijkerk voorgesteld gezamenlijk overleg over een groene recreatieve bufferzône tussen beide gemeenten vanaf het Hoevelakense Bos tot en met Vathorst Noord. Ook in de gemeenteraad van Amersfoort werden veel bezwaren tegen de zonnepanelen gehoord.

Met het nieuwe Amersfoortse collegevoorstel om af te zien van het zonneveld en de inmiddels op gang gekomen gesprekken over een groene zône lijken de oproepen van de Stichting en de Nijkerkse politiek te zijn gehonoreerd.

Van der Woerd: “Als de Amersfoortse Raad het Collegevoorstel overneemt dan is dat een mooi resultaat van de inzet en goede samenwerking van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar en de Nijkerkse politiek en neemt Amersfoort de signalen vanuit de buurgemeente serieus.”. Dit is mede te danken aan het overleg dat de diverse Nijkerkse politieke partijen eerder hebben gevoerd met hun partijgenoten in Amersfoort. Daardoor hield een krappe raadsmeerderheid in Amersfoort het eerdere voorstel tegen. Van der Woerd: “ik heb veel steun ervaren vanuit de Amersfoortse VVD fractie”.

Reacties