Hoe populair is mijn woning?

Wittenburg 138
Foto: Domicilie

Heel begrijpelijk dat u na de goede berichten vanuit de NVM over de woningmarkt het idee krijgt dat uw eigen woning weer flink in de lift zit qua waarde-ontwikkeling.

Nu spreekt de NVM in zijn kwartaalberichten veelal over de woningmarkt als geheel en doelt dan meer op de inderdaad fors toegenomen transactieaantallen dan op stijging van transactieprijzen.

En eerlijk is eerlijk, je kunt gewoon zeggen dat het aantal woningtransacties landelijk is gestegen van zo’n 17.000 in het 1e kwartaal 2013 naar 45.000 in het 1e kwartaal van 2016. Maar prijsstijgingen zijn per provincie, per gemeente en zelfs per wijk en per straat zo uiteenlopend dat je aan een landelijk gemiddelde prijsstijging als potentiele verkoper niet zo veel hebt. Wat te doen?

De lokale NVM makelaar/taxateur beschikt over dezelfde bronnen die de NVM Voorzitter in zijn kwartaalboodschap weergeeft. Daar waar onze Voorzitter vaak een landelijke ontwikkeling toelicht, kan uw eigen lokale NVM makelaar/taxateur dat zelfde doen voor uw gemeente, uw dorp, uw wijk, ja zelfs uw specifieke woning.

Zomaar even een voorbeeld van een fraaie tussenwoning in Bilthoven, dicht bij Utrecht. U nodigt een NVM makelaar/taxateur uit die na de woning goed te hebben bekeken uitkomt op een vermoedelijke opbrengst van 325.000 euro. O zeker, ook andere makelaars kunnen op zo’n bedrag uitkomen. Maar NVM-makelaars beschikken over een uniek systeem waarbij zij voor deze woning in één oogopslag kunnen zien dat er in Bilthoven sprake is van schaarste aan tussenwoningen, er zeer snel wordt verkocht (ca 30 dagen) en dat tussenwoningen van rond de 120 m2 gebruikersoppervlak het meest in trek zijn. Eveneens is te zien dat de meeste tussenwoningen in Bilthoven worden gekocht door Utrechters en wat minder door Bilthovenaren zelf. Bovendien kopen Utrechters ook juist de woningen in de prijsklasse waarop de makelaar uitkwam van rond de 325.000 euro. Bilthovenaren kopen meestal iets kleinere tussenwoningen en geven gemiddeld enkele tienduizenden euro’s minder uit.

Het is niet moeilijk te begrijpen dat deze kennis van uw NVM makelaar bijzonder goed van pas komt bij het samen met u opstellen van de verkoopstrategie. De NVM wenst u een in alle opzichten geslaagde verkoop!

Bron: NVM

banner-domicilie

Reacties