Laatste ESFsubsidie voor Accent

Foto:

Accent Nijkerk heeft een behoorlijke Europese subsidie binnen weten te halen vanuit het subsidietraject van het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

Het project met de titel Aan het werk 3.0  heeft een netto resultaat van € 136.368,=. Het is echter wel de laatste keer dat Accent Nijkerk aan deze regeling op deze manier heeft kunnen meedoen.
De ESF regeling zoals die tot nu toe uitgevoerd werd, wordt vanaf 2014 anders georganiseerd. Waar de school tot nu toe zelf uitvoering en verantwoording kon nemen, komt dit in de toekomst bij de zogenaamde arbeidsmarktregio’s te liggen.  Nederland is verdeeld in 35 van deze regio’s en Nijkerk valt onder de arbeidsmarktregio Amersfoort. Samen met andere scholen is Accent Nijkerk bezig om een nieuwe aanvraag te doen onder regie van de gemeente Amersfoort. Met elkaar kan er op deze wijze voor gezorgd worden dat ook in de toekomst arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking mogelijk blijft.
Award
Sinds 2009 doet Accent Nijkerk mee aan de ESF-projecten. Als afsluiting van de school gebonden projecten wordt een film gemaakt die wordt ingezonden voor de ESF-Award 2014. Deze award gaat naar de inzending die, op de meest overtuigende wijze, zijn ESF-project weet weer te geven. Aan de film werken lokale ondernemers  en een belangrijke Nijkerkse  vereniging mee. Welke, dat is nog een geheim. Evenals de titel van de film, maar het element “Succes” zal centraal staan.
2014-09-29-accent
Stagedocent Gerda Buijs bezoekt de jongeren op hun stage- of werkplek.
ESF
Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa’s menselijke kapitaal – haar werknemers, haar jongeren en iedereen op zoek naar een baan. De jaarlijkse ESF-financiering verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk werk vinden.
'
article
208
Accent Nijkerk heeft een behoorlijke Europese subsidie binnen weten te halen vanuit het subsidietraject van
https://nijkerk.nieuws.nl/knipsels/208/laatste-esfsubsidie-voor-accent/
2014-09-29T12:37:50+02:00
https://nijkerk.nieuws.nl/media/sites/237/2014/09/oatjic6fwim8eqtvjptzllg2d-2014-09-29-accent-als-slim-object1-klein.jpg
Knipsels