Ingezonden brief: “Gemeente: koop de Oosterpoortgarage”

Foto: Maureen van Goethem

Volgens een rapport Winkelleegstand in Nederland per april 2017 van het Planbureau voor de leefomgeving van de Rijksoverheid, stond er in Nijkerk in april 2017 in totaal 11,46% van het winkelbestand leeg. In 2014 was dat nog 3,51%.

Landelijk gemiddeld in 2017 is 9%. Voor Putten 4,34% Barneveld 4,66% Amersfoort 9,45% Bunschoten 5,29%

In het bestemmingsplan Oosterpoort van jaren terug was een inventarisatie opgenomen van het totaal aantal parkeerplaatsen boven- en ondergronds na voltooiing van de Oosterpoort. De conclusie van de gemeente was toen dat de gemeente Nijkerk beschikt over meer dan voldoende parkeerplaatsen.

Haast

Er ligt nu begin december een advies verkeersplan van de burgers en ondernemers aan de politiek over het centrum.
Ondertussen was de politiek al enthousiast begonnen met het weghalen van parkeerplaatsen. Er is blijkbaar haast. Het geeft naar mijn waarneming ook aan hoe de politiek in de discussie met de burgers en ondernemers zit. We wachten het advies van burgers en ondernemers niet af, we beginnen vast met opruimen van parkeerplaatsen.

Claim

Daarbij bracht de politiek toen de discussie rond was en het advies van de praatgroep van burgers en ondernemers er praktisch lag, en dat minder bruikbaar leek te zijn, een volstrekt nieuw argument in de strijd over gratis of betaald parkeren;

Aprisco, exploitant van de parkeergarage Oosterpoort claimt inkomstenderving bij de gemeente.

Hoezo kan de exploitant claimen bij de gemeente. Wat kan die claimen en waarvoor? Dat kan dan maar één ding zijn. Gederfde inkomsten en dus tekort op de exploitatie. Nijkerkers parkeren te weinig in de Oosterpoort. Zit het zo?
Kan de uitbater van Bakker Bart of de opticien, de kledingwinkel, de schoenenwinkelier en noem ze maar op dan ook zijn exploitatietekort claimen bij de gemeente?
Welke ondernemer zou dat niet willen. Dat zou mooi zijn. Moet je eens kijken hoe snel de winkelleegstand is opgelost als de politiek het exploitatietekort van ondernemers bijlapt.

En dan zijn er Supermarktondernemers die het parkeerkaartje vergoeden. Dragen die dan indirect bij in het aanvullen van een exploitatietekort van de parkeergarage van Aprisco? Zo helpt de ene ondernemer de andere in Nijkerk. Het is me toch een film als dat waar is.

Maar dat mag niet. Dat is in strijd met de wet. Want dat zou neerkomen op overheidssubsidie voor de bedrijfsvoering of exploitatie en dat is een bedrijfsrisico. En dat risico ligt bij de ondernemer.

Parkeergarage

Wie wilde er een parkeergarage? Precies, de politiek. Aprisco niet. Die werd horendol van alle wijzigingen en aanvullingen waar de politiek jarenlang mee aan kwam zetten voor de bouw van de Oosterpoort. Daar moet het dan ook fout zijn gegaan tussen politiek en Aprisco over de exploitatie van de parkeergarage die de politiek zo graag wilde.

En dus wat ligt er voor afspraak over de exploitatie van de parkeergarage?

  • Vult de gemeente het tekort van de exploitatie van de parkeergarage van Aprisco aan?
  • En wanneer is er dan sprake van een tekort?
  • Hoeveel auto’s moeten er dan parkeren en hoe lang en wat is de minimale dekkingsgraad om niet bij te hoeven passen?
  • En als de politiek van het geld van de burger bij moet passen, met welk bedrag is dat dan?
  • Minimaal en maximaal en uit welke middelen?
  • Waarom is dit niet eerder ingebracht bij de praatgroep verkeersplan van burgers en ondernemers toen die praatgroep van start ging?
  • Waarom laat de politiek burgers en ondernemers eindeloos praten over gratis parkeren terwijl de politiek niet wil?
  • Waarom doet de politiek het voorkomen dat een proef met gratis parkeren zou kunnen terwijl de politiek allang beslist heeft dat het niet doorgaat?
  • Blijven Nijkerkers tot in lengte van dagen betalen voor het parkeren omdat de politiek een afspraak over de exploitatie heeft gemaakt met Aprisco?
  • Is ieder gesprek over gratis parkeren al niet bij voorbaat kansloos vanwege deze afspraak?
  • Is er de sinds de opening van de parkeergarage al betaald aan Aprisco? Zo ja, hoeveel? En uit welke middelen?
  • Is er een relatie tussen de hoogte van het parkeertarief in Nijkerk en de exploitatie van de Oosterpoort om de exploitatie kostendekkend te maken of zoveel als mogelijk.
  • Ja, ik kan nog wel even doorgaan.

Het verklaart in ieder geval wel de haast om het bovengronds parkeren zo snel mogelijk aan te pakken en niet te wachten op het advies van burgers en ondernemers.
Nijkerkers en bezoekers van Nijkerk moeten met spoed de parkeergarage in en met voorkeur de parkeergarage Oosterpoort.

Hoe kom je er nu achter wat de afspraken met Aprisco zijn?

1. Vragen dus. Het mooiste is natuurlijk via de koninklijke weg, vragen van een raadslid aan B&W.
Ja, dualisme dus. Ze kennen de term in de Nijkerkse politiek maar nee, nooit iets mee gedaan. Dat zou dan de 1e keer zijn.
Dus vragen of de oppositie dat wil doen? Bijvoorbeeld Joop van Ruler met zijn “overal tegen CDA”. Maar die zal daar ook wel tegen zijn.
Marieke Doddema, die gaat weg. Zou die dat durven?
Of Boudewijn van der Woerd? De ondernemersman.
Alhoewel, alle politieke partijen, wel of geen oppositie weten vast van de afspraak. Weten dat gratis parkeren er niet in zit vanwege die afspraak. Maar iedereen houdt de kaken stijf op elkaar.
Als brothers en sisters in crime. Dat schiet dus niet op.

Hoe werkt de Nijkerkse politiek. Een Nijkerker zei mij jaren geleden eens. 1.Wat de politiek niet horen of weten wil, negeert zij. 2.Helpt dat niet dan volgt de ontkenning. 3.Helpt dat ook niet dan worden de regeltjes nog een keer uitgelegd en is de burger weer aangeland in fase 1.
Boeiend, het klopt feilloos. Kijk naar soap rond het zwembad.
In dit geval kan fase 4 toegevoegd; Kaken stijf op elkaar.

2. Een WOB verzoek dus. (wet openbaarheid van bestuur)
Maar dat duurt lang is mijn ervaring. En als het dan komt dan is de vraag hoeveel tekst er zwart gemaakt is. Dan moet je een herhaalverzoek doen en voor je het weet ben je even verder.

3. Je kunt de toezichthouder informeren over het vermoeden van een in strijd met de wet gemaakte afspraak rond de exploitatie van de Oosterpoort parkeergarage. De toezichthouder is de gedeputeerde van de Provincie. Dan is het ook heel snel duidelijk. Heel effectief.

Wat een hoop negatieve energie. Over parkeren in een stad waar 11,5% van de winkels leeg staat. Het parkeren levert tussen de 4 en 6 ton op voor de gemeente op een begroting van om en nabij de 100 miljoen. Dat is niks dus. Het profijtbeginsel is een echt flauwekul argument om het betaald parkeren in stand te houden.
Als de gemeente de Oosterpoortgarage koopt is die van alle burgers en kan iedereen gratis parkeren. Er is geld zat in Nijkerk. Weg negatieve energie.

De winkelleegstand is zorgelijk hoog en het winkelbestand ligt sterk verspreid. Met het concept aantrekkelijke binnenstad haal je geen ondernemers binnen. Wel met een uitdagend gemeentelijk vestigingsbeleid. Daaraan werken samen met ondernemers en burgers geeft positieve energie.

Met vriendelijke groet,
Jan Huttenga
Clauslaan 10
3871CM Hoevelaken.
[email protected]

De redactie is nier verantwoordelijk voor de inhoud van deze brief

'

Reacties

article
100312
Volgens een rapport Winkelleegstand in Nederland per april 2017 van het Planbureau voor de leefomgeving
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/100312/100312/
2017-12-06T23:32:53+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2015/08/06133620/Oosterpoort_parkeergarage_binnen.jpg
nijkerk nijkerkerveen hoevelaken, Oosterpoort, Platform Binnenstad
Nieuws