FoodValley zet in op grote regiodeal met het Rijk

Foto:

Regiodeal FoodValley wil een rijksbijdrage van meer dan 40 miljoen om sneller te kunnen omschakelen naar de productie en consumptie van duurzaam en gezond voedsel.

Veel aspecten

Voeding om mensen gezond te houden of zelfs genezing te bevorderen? Andere stallen in de veehouderij die de luchtkwaliteit niet meer belasten? Insecten als bron van nieuwe eiwitten? Mensen verleiden om gezonder te leven om zo hun gezonde levensverwachting te verlengen? Een World Food Center om de FoodValley de internationale etalage te laten zijn van AgroFood en voedselgezondheid? Goedkope huisvesting en laboratoria beschikbaar stellen aan jonge ondernemers? De vakkrachten van de toekomst nog beter opleiden in de FoodValley?

Het kan en het staat allemaal beschreven in de plannen van de provincies Utrecht, Gelderland, de regio FoodValley, de universiteiten van Wageningen en Utrecht en LTO Gelderse Vallei en VNO-NCW-midden. Zij hebben de krachten gebundeld.

“Wij moeten met elkaar sneller omschakelen naar de productie en consumptie van duurzaam en gezond voedsel. Dat is de kern van deze regiodeal die we met het Rijk willen sluiten”, aldus René Verhulst, voorzitter van de Regio FoodValley.

Gezonde voeding moet daarbij ook een belangrijk onderdeel van onze gezondheidszorg gaan worden. “Met voeding kunnen we de preventieve en curatieve gezondheidszorg verbeteren. Want met betere en gerichtere voeding en leefstijl kunnen we de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en ziektes voorkomen”, aldus Mirjam Maasdam, gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Gezond voedsel voor de toekomst

De plannen voor de regiodeal met het Rijk, samengebracht onder de titel ‘Regiodeal FoodValley – Gezond voedsel voor de toekomst’, staan te lezen in de vandaag gepresenteerde voorstellen die de partijen gezamenlijk hebben gedaan aan het Rijk.

Het Rijk heeft via het Regiofonds regio’s opgeroepen om mee te denken hoe zij samen met het Rijk kunnen werken aan vraagstukken van nationaal belang. ‘We hebben in deze regio de kennis in huis om baanbrekende innovaties op dit gebied voor elkaar te krijgen en die mondiaal, nationaal en regionaal ten dienste te stellen aan het gezonde voedsel van de toekomst’, aldus gedeputeerde Michiel Scheffer van Gelderland.

Achtergrond en opgave

De toename van de wereldbevolking gaat maar door. In 2050 wonen er ruim 9 miljard mensen op onze aarde. Tegelijkertijd verdwijnen er jaarlijks miljoenen hectares landbouwgrond door klimaatverandering. De komende jaren zullen dus vele extra miljarden monden gevoed moeten worden.

Met de huidige voedselproductie en consumptie komen we niet verder. We zullen de komende jaren anders, duurzamer en met meer oog voor mens en dier, moeten gaan produceren. Vanuit de Europese Unie, het Rijk en vanuit regionale overheden is vastgesteld dat duurzaamheid, voedselveiligheid en voeding en gezondheid vragen om een versnelling van innovatieprocessen in de agro- en foodketens. Die versnelling is dus de kern van de regiodeal.

De komende weken zal de regio in overleg treden met het Rijk en haar voorstellen toelichten. Dan hoort de regio of haar plannen geselecteerd zijn en verder met het Rijk zullen worden uitgewerkt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden