Vergunningverlening op de schop

Foto:

De gang van zaken rond de vergunningverlening voor de “Zomertuin” aan de Amersfoortseweg heeft tot aanpassingen in de werkwijze van de gemeente geleid.

De gemeente moest erkennen, dat er veel niet goed was gegaan. Er was een mail zoek geraakt, waardoor het proces tot stilstand kwam en uitbater Ha zijn zaak pas veel later open kan. Dat leidde tot vragen van Niels Staal(VVD). Die beschreef de situatie en vond,d at het allemaal veel beter en zorgvuldige moest en moet. Het college: “Het college is dit met u eens. Om die reden is in de vergunningprocedure ook een
rappelsysteem ingebouwd. Dit rappelsysteem bewaakt de wettelijke termijnen. De totale doorlooptijd is afhankelijk van zowel de gemeente als van de termijnen van aanlevering van de aanvrager.”

Maar het kan beter, aldus het college. “Er is de afgelopen periode gezorgd voor een betere personele bezetting zodat adequaat en tijdig op de vergunningsaanvragen kan worden beslist. Dit voorkomt het ontstaan van achterstanden en hierdoor worden de termijnen beter bewaakt en gehaald wat ten goede van de kwaliteit van de dienstverlening komt. ln het kader van de nieuwe inrichting van onze organisatie, worden de kritische processsen opnieuw beschreven en zo nodig verbeterd. Wij zullen het vergunningsproces, gezien de signalen die wij hebben ontvangen opnieuw tegen het licht houden.”

Overigens heeft uitbater Ha op 11 september eindelijk zijn drank- en horecavergunning gekregen.

'

Reacties

article
115611
De gang van zaken rond de vergunningverlening voor de “Zomertuin” aan de Amersfoortseweg heeft tot
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/115611/zonder-titel-74-24/
2018-09-21T17:30:13+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/09/21172928/2018-09-21-de-zomertuin.jpg
nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Nieuws, Nijkerkerveen