Overeenstemming over Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting

Foto:

Het college adviseert de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs vast te stellen.

Hiermee wordt gefaseerd gewerkt naar het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van schoolgebouwen.

“Ik ben er trots op dat we samen met de schoolbesturen zijn gekomen tot een plan waarmee we de komende jaren de schoolgebouwen in onze gemeente kunnen opknappen tot moderne functionele accommodaties. Een mooi voorbeeld van participatie”, aldus wethouder Nadya Aboyaakoub.

Waarom een Integraal Huisvestingsplan (IHP)

De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw, renovatie en uitbreidingen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en hun financiële consequenties is het IHP opgesteld. Samen met de schoolbesturen is bepaald op welke elementen we ons de komende jaren gaan richten: duurzaamheid en functionaliteit. Het IHP geeft een onderbouwing van de noodzaak, de fasering en kosten van de noodzakelijke huisvestingsvoorzieningen.

In het plan wordt voorgesteld de renovaties van De Open Kring, Rehoboth en Prins Willem Alexander te vervroegen naar respectievelijk 2021, 2022 en 2023

College stelt raad voor akkoord te gaan met IHP

Het college stelt de gemeenteraad voor akkoord te gaan met het IHP, inclusief de financiële consequenties. Er is met de schoolbesturen afgesproken dat zij ook zelf investeren in de plannen voor hun school. Uiteraard wel binnen de hen door het Rijk geboden mogelijkheden.

De kwaliteit en functionaliteit van de schoolgebouwen zal met de financiële impuls enorm toenemen. Het energieverbruik van de schoolgebouwen zal dalen. En het belangrijkste: deze impuls zal het onderwijs aan onze kinderen ten goede komen.

Dossier:
'

Reacties

article
118431
Het college adviseert de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs vast te stellen. Hiermee wordt
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/118431/overeenstemming-integraal-huisvestingsplan-onderwijshuisvesting/
2018-11-13T15:58:12+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/11/13155802/2018-11-13-daltonschool-klimrek-11.jpg
Gemeente, nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Gemeente, Nieuws