Geen grote aanpassingen in de Oranjebuurt

Foto:

Begin november riep CDAraadslid Bert Veldhuizen het college op maatregelen te nemen in de pa opgeknapte Oranjebuurt.

Het college antwoordt met de buurt, met name Marijkestraat en Margrietstraat in gesprek te gaan. Grote veranderingen zullen er niet komen. Het gaat om visuele aanpassingen. “Dit kan door het optisch verbreden van de grijze elementen van het voetpad en het visueel versmallen/ verschuiven van de parkeerplaatsen naar de goot, hierdoor wordt het gedeelte van de loopzone voetpad visueel 20 cm breder. Daarnaast willen we erop wijzen dat het niet toepassen van hoogteverschillen tussen straat en voetgangerszone het voordeel heeft dat de gehele breedte van straat en voetgangerszone zonder obstakels gebruikt kan worden. ln combinatie met de 31km-zone is het ook goed mogelijk om de straat als voetganger te benutten.”

Volgens het college heeft een aantal klachten met de uitvoering van het plan te maken. De klachten tijdens de uitvoering worden samen met de aannemer zo goed mogelijk opgelost. Daarbij is de aannemer het eerste aanspreekpunt voor de burger.

Het college trekt ook het boetekleed aan. “De ontwerpkeuzes zijn in dit project gemaakt in nauw overleg (enquêtes en informatieavonden) met de omwonenden. We realiseren ons dat in de fase van inspraak de consequenties van keuzes vaak moeilijk te overzien zijn. Wij betreuren het dat achteraf de ervaring van ongemak en onveiligheid ontstaat ondanks onze inspanningen om omwonenden vooraf voldoende inspraak te geven.” Om die teleurstellingen in de toekomst te voorkomen zal de gemeente tijdens inspraakrondes proberen nog betere visuele middelen gebruiken en verwijzen naar al gerealiseerde ontwerpen.

Reacties

article
120563
Begin november riep CDAraadslid Bert Veldhuizen het college op maatregelen te nemen in de pa
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/120563/geen-grote-aanpassingen-in-de-oranjebuurt/
2018-12-20T11:45:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/11/09154527/2017-11-09-oranjebuurt.jpg
nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Gemeente, Nieuws