Hoe moet het verder met winkels?

Foto: Maureen van Goethem

Hoe moet het in de toekomst met de winkels in de gemeente, welke beleid moet er op gezet worden

Die vragen staan centraal bij het opstellen van de detailhandelstructuurvisie, die eind 2019 door de raad aangenomen moet worden.

Belangrijk

De detailhandel biedt niet alleen werkgelegenheid in de ruim 230 winkels en 10 supermarkten in onze gemeente. Het draagt ook substantieel bij aan ons jaarlijks Bruto Nijkerks Product, dat wat wij in de gemeente met elkaar verdienen en aan elkaar toeleveren. Wat betreft werkgelegenheid is de detailhandel een van de grootste sectoren in onze landelijke werkgelegenheid (ruim 9%).

Beleid aanpassen noodzakelijk

Er zijn een aantal argumenten om dat beleid tegen het licht te houden. Het consumentengedrag is behoorlijk veranderd de laatste jaren. Leegstaande panden (meer dan 10%) en teruglopende bezoekersaantallen zetten aan tot nadenken.

Doel: vitale structuur in veranderde winkelmarkt

De detailhandelsstructuurvisie moet straks houvast bieden voor de centrale opgave: het economisch vitaal en aantrekkelijk houden van de winkelstructuur. Daarbij moet rekening gehouden worden met een een toekomst met minder winkels.

Overleg met alle betrokkenen

Er komt een klankbordgroep. Daarin zitten het Platform Binnenstad Nijkerk, voorzitter NOV, voorzitter ondernemersvereniging Hartje Hoevelaken, vertegenwoordiger Nijkerkerveen (supermarktondernemer), vertegenwoordiger Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk (BHN) en bestuurslid Vereniging
Vrienden Vastgoed Nijkerk.

Alle 230 winkelondernemers worden benaderd om deel te nemen aan een ondernemersenquête. Daardoor ontstaat inzicht in hun plannen en wensen.
Ondernemers hebben zo de mogelijkheid individueel hun mening (beoordeling eigen functioneren.

ln het eerste kwartaal 2019 wordt een brede dialoogbijeenkomst gehouden, waarvoor alle betrokkenen (ondernemers, eigenaren en bewoners) in gemeente Nijkerk worden uitgenodigd.

Reacties

article
121641
Hoe moet het in de toekomst met de winkels in de gemeente, welke beleid moet
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/121641/hoe-moet-het-verder-met-winkels/
2019-01-17T13:32:46+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2015/03/Hoevelaken_winkels2.jpg
nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Business in Nijkerk, Nieuws