Reactie supermarkten op brief Van den Tweel

Foto:

Laten wij voorop stellen dat wij enorm veel waardering hebben voor de heer van den Tweel als ondernemer.

Als ondernemer heeft hij een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd en ook voor de Nijkerkse samenleving heeft hij het nodige betekend.

Dat laat onverlet dat wij grote moeite hebben met de gang van zaken rond de uitbreiding van zijn AH aan de Frieswijkstraat. Zowel Rob Veltink als de Boni organisatie steken veel tijd en energie in diverse overleggremia met de gemeente Nijkerk over o.a. het detailhandelsbeleid in Nijkerk, de centrumvisie en het tegengaan van leegstand in de kern van Nijkerk. Dit alles met als doel een levendig centrum te creëren, waar de consument graag komt. Met de heer van Tweel zijn wij van mening dat alles om de consument draait; de Nijkerkse consument verdient een fraai en aantrekkelijk centrum.

Het voorgenomen besluit van het college van B&W (als wij afgaan op de uitlatingen van de wethouder in de pers) om medewerking te verlenen aan de uitbreiding van AH staat haaks op al het beleid dat er op gericht is het centrum van Nijkerk te versterken. Immers, hoe je het ook wendt of keert, de AH vestiging aan de Frieswijkstraat blijft een perifere locatie die op geen enkel wijze bijdraagt aan de versterking van het centrum.

Van den Tweel heeft recentelijk in de pers aangegeven dat hij zijn bouwplannen bijstelt. Hoewel wij in het licht van het bovenstaande toejuichen dat Van den Tweel zijn uitbreidingsplannen nogmaals heeft bezien, is verder nog niets over de aangekondigde wijziging van het bouwplan bekend. Wij weten dus niet of het plan om zo veel extra supermarktmeters in de periferie te realiseren überhaupt wijzigt. Wij wachten daarom met interesse het uiteindelijke besluit van het college van B&W af.

Rob Veltink, Jumbo, ook namens Boni supermarkten

Reacties

article
122604
Laten wij voorop stellen dat wij enorm veel waardering hebben voor de heer van den
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/122604/reactie-supermarkten-op-brief-van-den-tweel/
2019-02-07T12:04:15+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/12/11145046/2018-12-11-albert-heijn-ah-nieuw.jpg
nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Nieuws