Omgeving Kerkplein en De Bonte Koe autoluw

Foto:

De visie Aantrekkelijk Nijkerk gaat uit van een autoluwe binnenstad.

Daarbij moet de bereikbaarheid wel op peil gehouden worden. Bovendien moeten er goede parkeervoorzieningen zijn. Voor de ontwikkeling van de omgeving van het Kerkplein (de oude Jumbo-locatie) en de uitbreiding van parkeergarage De Bonte Koe zijn uitgangspunten door de gemeenteraad vastgesteld. Er is verder gekozen om de huidige centrale parkeervoorzieningen beter te benutten, de voorziening van De Bonte Koe uit te breiden en een nieuwe voorziening bij het Kerkplein te realiseren.

Door de gemeenteraad is uitgesproken in het amendement van 14 december 2017 om dit gezamenlijk te doen met bewoners en alle stakeholders. Om een goede afweging te maken gaan wij dit voorjaar in gesprek met de bewoners uit beide gebieden. De uitkomst hiervan zal ingebracht worden in twee klankbordgroepen die gevorm gaan worden. Deze bestaan uit bewoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en Platform Binnenstad Nijkerk. Zij worden gevraagd hierover mee te denken.

In gesprek met inwoners

Eén klankbordgroep richt zich op het gebied rondom de Grote Kerk (Kerkstraat, Gasthuisstraat, Torenstraat, Holkerstraat en Venestraat) als gevolg van de realisatie van het bronpunt Kerkplein. De andere groep buigt zich over de openbare ruimte als gevolg van de uitbreiding van parkeergarage De Bonte Koe (Koetsendijk, Vrijheidslaan, een gedeelte van de Torenstraat en de Bagijnenstraat).

De gemeente gaat eerst met de bewoners uit bovengenoemde straten in gesprek om te horen hoe zij er tegen aan kijken. De opbrengst uit de gesprekken betrekken de beide klankbordgroepen bij het advies dat zij uitbrengen aan het college.

Vervolgproces

Vervolgens zal het college de aanbevelingen meenemen in het nemen van een voorgenomen besluit over de inrichting en het parkeren voor beide locaties. Dit besluit wordt daarna besproken met de gemeenteraad, waarna er door het college een definitief besluit wordt genomen. De herinrichting van de verschillende straten zal pas worden uitgevoerd als de uitbreiding van parkeergarage De Bonte Koe en het bronpunt aan het Kerkplein zijn gerealiseerd.

'

Reacties

article
123948
De visie Aantrekkelijk Nijkerk gaat uit van een autoluwe binnenstad. Daarbij moet de bereikbaarheid wel
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/123948/omgeving-kerkplein-en-de-bonte-koe-autoluw/
2019-03-05T14:29:30+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/10/14213902/2018-10-14-kerkplein-2.jpg
nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Gemeente, Nieuws