Bijzondere bijstaand aangepast

Foto:

De gemeente gaat de regeling van de bijzondere bijstand verruimen en hier en daar beperken

Vooral voor echtparen wordt de bijzonder bijstand verruimd
Huishoudens met jonge kinderen met een bijstandsuitkering of stellen waarvan één ouder werkt, kunnen een bijdrage in de kosten aan peuterspeelzaal/kinderopvang financieel via de bijzondere bijstand vergode krijgen.
Paren met kinderen kunnen een hogere individuele inkomenstoeslag krijgen dan paren zonder kinderen.
In de huidige beleidsregels is de leeftijd van kinderen waarmee ouders meereizen in verband met medische behandeling buiten de gemeente gesteld op 12 jaar. Deze leeftijd wordt 18 jaar.

Er zijn ook beperkingen. Zo worden bijvoorbeeld reiskosten in verband met een inburgeringstraject standaard in alle gevallen vergoed. dat is niet altijd nodig. Dus wordt er alleen nog maar vergoed, als het niet anders kan.

Wethouder Aboyaakoub wees er wel op, dat het in alle gevallen maatwerk blijft.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden