“Het begint nu wel vorm aan te nemen” (video)

Foto:

Er was woensdagavond behoorlijk wat belangstelling voor de plannen met het centrum van Nijkerkerveen.

En er was enthousiasme over die verkeersplannen, het opknappen van de openbare ruimte en het afkoppelen van hemelwater. Er zijn alleen wel vraagtekens over het parkeren. Sommige straten zijn wel erg smal en de angst bestaat, dat het opknappen ten koste van het aantal parkeerplaatsen gaat.

Het centrum van Nijkerkerveen gaat er ongeveer zo uitzien

Na een informatieavond in 2018 is er een klankbordgroep gevormd. Die heeft verder nagedacht over de herinrichting van het Veense centrum. De leden van deze groep hebben naast hun eigen straat en directe omgeving ook naar het bredere belang voor heel Nijkerkerveen gekeken. Dat leidde tot de schets, zoals die nu op tafel ligt en in het clubhuis van Veensche Boys te zien was. Soms is het trouwens  al meer dan een schets, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de straatstenen.

De reacties van deze tweede informatie-avond worden door de klankbordgroep bekeken en waar mogelijk wordt het ontwerp hierop aangepast.

Het aangepaste ontwerp wordt daarna door het college vastgesteld en vrijgegeven voor de formele inspraak.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden