Unieke samenwerking tussen Accent Nijkerk en Beweging 3.0

In Woonzorgcentrum De Pol is vanmorgen een overeenkomst ondertekend voor een pilotperiode van een schooljaar m.b.t. de nieuwe Opleiding Woonhulp.

Indien dit een structurele samenwerking gaat worden, zullen er jaarlijks  concrete afspraken worden gemaakt met betrekking tot de concrete uitvoering en facilitering daarvan. Voor het cursusjaar 2019-2020 betekent deze samenwerking dat de opleiding door docenten van Accent Nijkerk worden gegeven op locatie De Pol. De leerlingen lopen dan één dag stage, één dag krijgen zij een dagdeel theorie en een dagdeel begeleide stage vanuit Accent. De opleiding wordt gestart met 6 leerlingen die ook aanwezig waren bij de ondertekening. Eén leerling loopt stage op St .Jozef, twee leerlingen op de REVA en drie leerlingen op de woongroepen op De Pol.

Onder het genot van een kopje koffie of thee met een gebakje heette Gerja Pellegrom van Beweging 3.0 iedereen van harte welkom bij dit bijzondere moment. “Binnen de zorg vinden veel en grote veranderingen plaats in de zin van, wat wil de nou die zorgvraag, wat wil de bewoner voor zorg ontvangen en wie hebben we daarbij nodig. En binnen Beweging 3.0 dachten we, dat is allemaal gediplomeerde niveau 3 en 4 verzorgende.

Toen we de vraag van de bewoners gingen inventariseren zagen we dat er veel behoefte is aan kleine zorg, aandacht bij maaltijden, aandacht gedurende de hele dag en extra aandacht voor onze bewoners. We hadden gewoon grote behoefte aan Woonhulpen. Wij noemen het Service Medewerkers. Toen de vraag vanuit Accent kwam om dit samen op gang te brengen, om de leerlingen te koppelen aan De Pol, St. Joseph, onze revalidatie-afdelingen, toen zijn we de gesprekken aangegaan. We willen jullie als leerlingen goede begeleiding geven, dus is er goed over gesproken. We werden steeds enthousiaster. Jullie zijn de kans waard om dit goed op te zetten. Ik ben heel blij dat we dit leerteam als een pilot kunnen neerzetten. Namens De Pol wens ik jullie heel veel succes.”

Vervolgens kreeg Marieke Haanschoten van Accent Nijkerk het woord. Zij sprak over een plek in Amsterdam waar de opleiding Woonhulp al bestaat. ,,Het was een weg zoeken, maar het is gelukt om bij elkaar te komen. Over en weer zijn er bezoeken geweest om te kijken hoe en waar alles gaat gebeuren. Wij denken dat jullie dit kunnen en dat jullie een mooie plek in de zorg gaan krijgen.

Wethouder Mariëlle Broekman was namens de gemeente Nijkerk aanwezig. “Ik vind het belangrijk dat er meer personeel in de zorg werkzaam komt. De zorg heeft dringend behoefte aan mensen, de leerlingen doen ervaring op in de zorg, kunnen leren en werken direct combineren. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Er komt verlichting op de plekken waar dat hard nodig is. (Een woonhulp voert taken uit als koffie of thee klaar zetten, boterham smeren, boodschappen doen, bed verschonen, de was strijken, etc., red.). Ook dat is erg belangrijk. Hier doen jullie praktijkervaring op en kunnen jullie zelfstandig aan de slag als de opleiding is voltooid of een vervolgopleiding gaan volgen. Ook ik wens jullie veel succes!”

Voordat de overeenkomst werd ondertekend hield stagedocent mevrouw Van Dijk nog een praatje tegen de aanwezige leerlingen, Sanne, Michelle, Sultan, Naomi, Naomi en Wouter.

Beweging 3.0 stelt wekelijks een ruimte beschikbaar waar het onderwijs gegeven kan worden. Het traject wordt afgesloten met een examen.
Uiterlijk 1 april 2020 wordt vastgesteld of pilot geslaagd is en of de komende jaren tot een structurele samenwerking wordt overgegaan. De leerlingen krijgen stagebegeleiding van Beweging 3.0 op alle locaties.

 

'

Reacties

gallery
132849
In Woonzorgcentrum De Pol is vanmorgen een overeenkomst ondertekend voor een pilotperiode van een schooljaar m.b.t.
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/132849/unieke-samenwerking-tussen-accent-nijkerk-en-beweging-3-0/
2019-09-10T14:08:12+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2019/09/10132539/DSC_7380.jpg
Accent Nijkerk, Beweging 3.0, Hoevelaken, Nijkerk, Nijkerkerveen
Nieuws