Energieke belangstelling in De Schakel

Maandagavond was het in De Schakel nog drukker dan in november.

Toen konden we voor het eerst meedenken over de manier waarop Nijkerk in 2050 energieneutraal moet zijn geworden.

Een lange weg nog, maar iedereen krijgt er mee te maken.

Maandagavond deden dat meer dan 100 mensen onder leiding van Bas van der Griendt. Hij peilde eerst hoe de groep was samengesteld. Het bleken voornamelijk betrokken burgers en een paar boeren te zijn. Er waren nauwelijks vertegenwoordigers van belangenorganisaties

Nadruk op energie van de wind en van de zon

Wethouder Harke Dijksterhuis voorzag, dat we in 2050 50% minder energie gebruiken in een aardgasvrije gemeente, waar op alle daarvoor geschikte daken zonnepanelen liggen. Daarnaast wekken een aantal windmolens duurzaam energie op.

Hij tekende de routekaart en net als op de snelweg moet er geritst worden.

Volgens de wethouder liggen er in 2024 zonnepanelen op 17% van de geschikte daken (nu nog geen 10%). Ze liggen bovendien op 40 hectare landbouwgrond. Daarnaast wordt er dan gebouwd aan twee windmolens.

Levendige discussies aan tafel

Aan tafels werd er vervolgens over het duurzaam opwekken en het besparen van energie gediscussieerd. De resultaten daarvan zijn over een tijdje beschikbaar. Ze zullen in maart tijdens een vergelijkbare avond besproken worden.

Er waren trouwens ook een aantal raadsleden. Zij waren “ingehuurd” als observanten.

In de ene zaal zagen ze alle drie een grote betrokkenheid tijdens de tafelgesprekken. Daar kwamen kernenergie en warmte in wegen als duurzame bronnen op tafel. In grote lijnen bleek men een voorstander van het ontzien van landbouwgronden. Energiebronnen als windmolens en zonnepanelen zag men het liefst langs snelwegen en het spoor.

In de andere zaal ging het over het zuiniger omgaan met energie. Daar zat “een club mensen met het hart op de goede plek”  wanneer het gaat om bezorgdheid over het klimaat en om energiezuinig wonen. De gemeente riep men op maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld de WOZwaarde van een energiezuinig huis te verlagen. De verkoopwaarde van een huis stijgt door die energiemaatregelen, maar de belasting ervan neemt af.

Raad voor de zomer aan zet

Overigens is de raad pas later aan zet. Nog voor de zomer komt de wethouder naar de gemeenteraad met een concept “RES” (Regionale EnergieStrategie), met een ” lokaal zonnekader” en met een overzicht van braakliggende gronden. De gemeenteraad moet daar dan over beslissen.

Dossier: Energietransitie

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden