Nieuw dorpshuis in Hoevelaken stap dichterbij

Foto:

De besturen van Stichting De Stuw Hoevelaken en de Bibliotheek zijn samen met de gemeente een project gestart om een nieuw dorpshuis in Hoevelaken te realiseren.

Het huidige dorpshuis voldoet niet meer aan de eisen van de tijd.

Het uitgangspunt voor de plannen is dat het van toegevoegde waarde is voor Hoevelaken. Naast de mogelijkheid om maatschappelijke en culturele activiteiten te organiseren levert het ook qua uitstraling een positieve beleving van het centrum. Zowel vanuit de gemeente als vanuit het bestuur van Stichting De Stuw Hoevelaken is aangegeven dat de bibliotheek daarom een van de vaste ‘bewoners’ in het nieuwe dorpshuis moet zijn. De bezoekersaantallen en het extra maatschappelijk verkeer hebben een positief effect. Ook de aanwezige winkels kunnen hiervan profiteren. Het vormgeven van het dorpshuis en de precieze locatie is onderwerp van de afspraken tussen de gemeente, het bestuur van De Stuw Hoevelaken en de Bibliotheek.

Gemeentelijke bijdrage

De eenmalige bijdrage van maximaal € 2.800.000,- van de gemeente heeft, net als bij het dorpshuis ‘t Veense Hart, alleen betrekking op de cultureel-maatschappelijk-educatieve functies. Vanuit dit uitgangspunt investeert de gemeente niet in vastgoed en neemt ook niet deel in de toekomstige exploitatie van het gebouw. Dit bedrag is inclusief de kosten voor de basisinrichting maar exclusief de mogelijke omlegging van de Kantemarsweg en de herinrichting van de openbare ruimte. De kosten hiervoor zullen in een later stadium worden begroot.

De volgende stap

Na vaststelling van de uitgangspunten door de gemeenteraad wordt het vervolgtraject opgepakt door de drie betrokken partijen. De gemeente fungeert in de vervolgfase als opdrachtgever.

Er zal in de volgende fase veel aandacht worden besteed om de plannen sluitend te krijgen. Diverse mogelijkheden worden onderzocht. Er wordt ingezet op maximale multifunctionaliteit bij het gebruik van de ruimten. Commerciële voorzieningen kunnen worden toegevoegd aan het dorpshuis. Voorwaarde is dat deze de plannen niet negatief beïnvloeden en op een positieve manier bijdragen aan het aanwezige aanbod in het centrum van Hoevelaken. Voorbeelden hiervan zijn mogelijk sportactiviteiten en/ of horeca. Maar ook andere commerciële voorzieningen zijn mogelijk. Het resultaat van de toegevoegde appartementen aan de nieuwbouw kan ook een bijdrage leveren. Daarnaast wordt een mogelijk positief resultaat bij verkoop van de achterblijvende locaties ingebracht. Andere mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een samenwerking te zoeken met een projectontwikkelaar en/ of een duurzame belegger.

Voordat tot realisatie wordt overgegaan moet aangetoond worden dat er een basis is voor een gezonde en duurzame exploitatie van het nieuwe dorpshuis. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor de gemeente. Belanghebbenden, omwonenden en het platform Hoevelaken worden betrokken bij de verdere planvorming.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden