Percentage sociale huurwoningen in Nijkerk 23,2%

Foto:

Er moet veel meer gebouwd worden.

Dat wil minister De Jongen en 30% daarvan moet – volgens hem – sociale woningbouw zijn.

Reden voor het dagblad Trouw om landelijk uit te zoeken hoeveel woning sociale huurwoningen zijn.  In heel Nederland valt 34% van alle woningen in de categorie ‘sociale huur’, blijkt uit de berekeningen van Trouw. Maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot. Groningen heeft het grootste aandeel: 57 procent. Met 5 procent heeft het piepkleine Rozendaal verreweg de minste sociale huurwoningen.

Bij zijn streven naar een minimum van 30 procent per gemeente rekent minister De Jonge alle woningen mee met een huur onder de 760 euro, de bovengrens in de sociale huursector. Hij telt dus ook woningen in het bezit van particulieren mee, als die onder die 760-eurogrens verhuurd worden. Woningen van corporaties die duurder zijn dan 760 euro worden juist niet meegerekend. Op basis van De Jonges definitie van ‘sociale huur’ is Trouw gaan rekenen met als uitgangspunt cijfers uit de Lokale Monitor Wonen 2021, opgesteld op initiatief van onder meer de vereniging van gemeenten VNG en de vereniging van woningcorporaties Aedes. De cijfers geven de stand van zaken van 31 december 2019 weer. Het is niet uitgesloten dat een enkele gemeente daarna extra sociale huurwoningen heeft gebouwd. Maar de landelijke trend laat iets anders zien: steeds minder sociale huur.

40 procent van de gemeenten heeft minder dan een kwart sociale huur, bijna een op de zeven blijft zelfs onder de 20 procent steken.

Nijkerk

In deze cijfers gaat het alleen om huurwoningen. In Nijkerk geldt is in de Woonvisie 35% sociale woningbouw afgesproken. Daarin zitten ook goedkopere koopwoningen (maar wat is goedkoop in een dolgedraaide markt?). De HON (Huurdersorganisatie Nijkerk) voorzitter Ron Weil zegt dat de in de Woonvisie 2020+ vastgelegde minimumnorm van 35% sociale woningen (30% huur en 5% koop) geenszins is gehaald. Wethouder Dijksterhuis is van mening, dat de HON zich op de verkeerde cijfers baseert en was het voor de microfoon van “Kiezen voor Nijkerk” niet met de HON eens.

Op dit moment wordt door de gemeente de Woningbouwmonitor 2021 geschreven met een verdere analyse van de cijfers. Op die manier wordt ook inzichtelijk in welke prijsklassen de nieuwe woningen vallen en hoeveel sociale huurwoningen en seniorenwoningen er precies zijn gerealiseerd. De Woningbouwmonitor 2021 wordt naar verwachting in juni van dit jaar opgeleverd. Deze moinitor kunnen we dan langs de meetlat van dagblad Trouw leggen.

bron: Trouw

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen