De Hoeksteen wordt academische basisschool

Foto:

NIJKERK – Op 27 maart 2012 heeft minister Marja van Bijsterveldt basisschool De Hoeksteen officieel erkend als academische basisschool. Het is een unieke waardering voor de school, slechts 1% van de basisscholen in Nederland mag zich een academische basisschool noemen. Een academische basisschool is een school waarbij leerkrachten voortdurend onderzoek doen ter verbetering van de kwaliteit van hun onderwijspraktijk. Dit doen zij samen studenten, vakdocenten en onder leiding van een lector. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met andere scholen zodat ook zij hun onderwijspraktijk kunnen verbeteren. 

NIJKERK – Op 27 maart 2012 heeft minister Marja van Bijsterveldt basisschool De Hoeksteen officieel erkend als academische basisschool. Het is een unieke waardering voor de school, slechts 1% van de basisscholen in Nederland mag zich een academische basisschool noemen. Een academische basisschool is een school waarbij leerkrachten voortdurend onderzoek doen ter verbetering van de kwaliteit van hun onderwijspraktijk. Dit doen zij samen studenten, vakdocenten en onder leiding van een lector. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met andere scholen zodat ook zij hun onderwijspraktijk kunnen verbeteren. 

 

De directeur van de school, Peter Antes, is trots dat De Hoeksteen deze erkenning heeft gekregen: ‘Het is een erkenning voor onze professionele cultuur, die er voortdurend op gericht om ons onderwijs te optimaliseren. Ouders die zich afvragen wat dit betekent voor hun kind krijgen antwoord van Peter Antes. ‘Allereerst zal er een aantal (3e en 4e jaar)-studenten op de school aanwezig zijn. Zij blijven minimaal gedurende een jaar op de school en zijn ter ondersteuning aanwezig in de groepen (extra handen in de klas).’

‘Daarnaast wordt er samen met basisschool De Klokbeker (Ermelo) en de Christelijke Hogeschool Ede (lerarenopleiding) op de scholen onderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt verricht onder leiding van dr. Jacquelien Bulterman (lector van de Christelijke Hogeschool Ede) en uitgevoerd door studenten, leerkrachten en docenten.’ Er zijn twee onderzoeksthema’s vastgesteld voor de komende jaren. Op De Klokbeker in Ermelo wordt onderzoek gedaan hoe zij plaats bieden aan leerlingen met gedragsproblematiek. Deze school is in staat om veel van deze kinderen in het reguliere basisonderwijs optimaal te laten ontwikkelen. Deze kennis wordt gedeeld met De Hoeksteen en gebruikt om het onderwijs voor deze leerlingen op De Hoeksteen te optimaliseren.

 

Op De Hoeksteen wordt onderzocht hoe ontwikkelingsgericht onderwijs (thematisch werken) vorm krijgt. Deze kennis wordt gedeeld met  De Klokbeker zodat zij hun onderwijs (zaakvakken en creatieve vakken) ook meer thematisch kunnen gaan vormgeven. Deze onderzoeken zullen bijdragen aan de verdere verbetering van ons thematisch onderwijs en het omgaan met leerlingen met gedragsproblematiek. Peter Antes kijkt vol enthousiasme vooruit: ‘Het zal bijdragen aan de talentontwikkeling van onze leerlingen, zodat zij van waarde kunnen zijn in de wereld van vandaag en de toekomst!’