Nieuwe collegeregeling Huishoudelijke hulp blijft overeind

Foto: Arjen Gerritsma

Hoeveel uren huishoudelijke hulp krijg ik en hoeveel moet ik zelf daaraan betalen. Die vraag is moeilijk te beantwoorden. In de oude regeling is dat anders dan in de nieuwe regeling.

De nieuwe regeling is noodzakelijk geworden door een uitspraak van de rechter. Christen Unie – SGP en CDA willen dat eerst tot op de bodem uitgezocht wordt, wat de gevolgen van die uitspraak zijn voor de uitvoering van de wet door de gemeente. Marieke Doddema “wil niet weer in een dwangbuis terecht komen en daarom eerst een beslissing door de raad, bij voorkeur in september en anders maar in oktober. Anders moeten er straks misschien weer aanpassingen komen en dat wil de Combinatie echt niet.Ook niet omdat de financiële gevolgen voor cliënten nog onduidelijk zijn.”

Marly Klein

De coalitiepartijen blijven achter het voorstel van het college staan: nu al handelen in de geest van de nieuwe wet. Dat voorkomt onzekerheden en de verwachting is, dat het voorstel van het college voldoet aan de nieuwe eisen van de wet. Wethouder Klein: “het komt niet vaak voor, dat we door de rechter overruled worden. Dat vereist ook ongewone stappen. Wat we willen: vanaf nu conform de richtlijnen van die uitspraak handelen. We voldoen dan, door het werken volgens een vast indicatieprotocol, aan de eisen van de rechter.”

Klein: “We gaan terug naar vroeger, alleen is het indicatieprotocol veel meer dan vroeger gebaseerd op het eigen krachtprincipe.”

In tweede termijn stelde Doddema voor wel alvast met de keukentafelgesprekken te beginnen. “Geef dan een beschikking af op basis van het oud beleid.” Dat idee vond verder weinig weerklank bij de collegepartijen en al helemaal niet bij de wethouder.

Het voorstel van het college bleef overeind. In oktober beslist de raad over het definitieve voorstel van het college. Het vermoeden bestaat, dat de nieuwe regeling de gemeente jaarlijks rond de 850.000 euro gaat kosten, omdat er meer uren huishoudelijke hulp toegewezen zullen worden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden