College schrijft raad brief over verkeersplan

Foto: Arjen Gerritsma

30 maart beslist de gemeenteraad over de visie “Aantrekkelijk Nijkerk”. Onderdeel daarvan is het verkeersplan. Daar heeft het college een brief over geschreven.

In de commissievergadering op,1 maart is er uitgebreid over het verkeersplan gepraat. Dat kwam onder meer door het bezwaar van de winkeliers tegen dat plan. Zij willen gratis parkeren. Bovendien zit het weghalen van het bovengronds parkeren de ondernemers dwars.

Om het geheugen wat op te frissen heeft B&W eerdere raadsbesluiten op een rijtje gezet. Het college: “Uitwerking van de huidige plannen is in lijn met de eerdere besluitvorming” Het college vindt, dat de raad duidelijke kaders mee heeft gegeven voor de uitwerking van de plannen. Die kaders zijn opgeschreven in
Structuurvisie
Binnenstadsvisie
Visie Torenstaat/Vrijheidslaan
Programma van eisen verkeersplan Centrum
Visie Aantrekkelijk Nijkerk

Reacties