Overleg over meer bovengronds en gratis parkeren

Foto: Platform Binnenstad Nijkerk

Hoe moet het nu verder met het parkeren? Daarover gaan ondernemers en het Platform Binnenstad praten.

Ze hebben daar drie maanden de tijd voor. Dat is het resultaat van een amendement en een motie, geïnitieerd door de VVD, die door de gemeenteraad breed is aangenomen. Door dit initiatief van de VVD-fractie heeft de gemeenteraad de plannen voor het Kerkplein en de havenkom in gewijzigde vorm aangenomen.

In een persbericht schrijven de coalitiepartijen naar aanleiding van de gemeenteraad vorige week: “Meer dan twee jaar heeft het Platform Binnenstad – een groep waarin winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente verenigd zijn -gewerkt aan een totaalplan voor vernieuwing van de Nijkerkse binnenstad. Dat is broodnodig om het centrum levendig en vitaal te houden in deze snel veranderende tijden. Afgelopen donderdag moest de gemeenteraad oordelen over een deel van de uitwerking van de plannen, te weten de herontwikkeling van het Kerkplein en van de havenkom. Een grote meerderheid van de raad stemde in met de voorliggende plannen.

Niels Staal (VVD), die wekenlang overleg heeft gevoerd met alle betrokkenen: “ Er wordt al twintig jaar gesproken over de havenkom, maar er is nog te weinig gebeurd. Daarom is het belangrijk de energie van het platform vast te houden en wilden we nu besluiten nemen.” De herontwikkeling van het Kerkplein tot een fraai woongebied is een particulier initiatief. Voor de havenkom werkt de gemeente samen met de familie Van Rootselaar. Door een combinatie van een nieuw Huis van de Stad met ruimte voor maatschappelijke organisaties en woningbouw moet een aantrekkelijk gebied ontstaan met een positief effect op het centrum.

Wel onderkende de gemeenteraad dat bij de realisatie van de plannen rond de havenkom goed overleg met het daar gelegen bedrijf ABZ Diervoeding essentieel is. Verder bleken een aantal ondernemers nog twijfels te hebben bij het parkeren als onderdeel van de plannen. Met een amendement en motie van de VVD werden de plannen aangepast, zodat de komende drie maanden in overleg tussen de ondernemers en het platform nogmaals gekeken wordt of er toch geen mogelijkheden zijn voor meer bovengronds en gratis parkeren.

Reacties