Geen statushouders in pand Omega

Foto:

Een deel van de eigenaren van pand Omega wil niet, dat er 24 kleine woningen in een deel van het pand komen.

En de rechter geeft ze gelijk.

De gemeente heeft nu met vluchtelingenwerk afgesproken, dat alleenstaande statushouders geen zelfstandige woning meer kunnen krijgen. Ze gaan op kamers. In november zijn 12 personen gehuisvest aan de Kardinaal Alfrinklaan. Om aan de vraag te kunnen voldoen worden 2 opties verder uitgewerkt: 1. het realiseren van tijdelijke woningen op de Spoorkamp, 2 het percentage sociale huurwoningen verhogen op alle nieuwe bouwlocaties.

Inburgeren

Vrijwel alle 145 statushouders volgen een inburgeringscursus. Het is nog te vroeg om over resultaten te spreken. Wel zijn de eerste participatieverklaringen ondertekend en de verwachting is, dat alle statushouders eind juni de workshops hiervoor hebben afgerond de de verklaring ondertekend. Deze participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering.

Naast cursussen en workshops is er voor kinderen een (volle) taalklas. En er is veel aandacht voor gezondheid en werk. dat laatste bijvoorbeeld door trainingen solliciteren.

Constructieve aanpak

In de brief aan de gemeenteraad merkt het college op, dat er op een zeer positieve en constructieve manier wordt samen gewerkt met alle organisaties¬†en betrokkenen, zowel statushouders als vrijwilligers. “Dit alles maakt, dat we verheugd zijn met de stand van zaken en de manier waarop deze nieuwe inwoners een plaats krijgen in onze gemeente.”

 

Reacties