De Slag niet zonder slag of stoot dicht

Foto: rechtenvrij

,Zwembad De Slag in Hoevelaken moet niet worden verwoest, maar behouden blijven voor de Hoevelakense bevolking die deze voorziening uit eigen middelen heeft betaald. Wij laten deze eigen voorziening niet onopgemerkt en zonder protest afpakken door en ten behoeve van Nijkerk.”

Dat tekent Wijnand Kooijmans in De Stad Nijkerk op uit een brief van Jannes Munnike, lid van het actiecomité ‘Red de Slag’ aan de gemeenteraad van Nijkerk. Aanleiding is het rapport van de Rekenkamercommissie Vallei en Veluweland. Hierin wordt de conclusie getrokken dat de gemeente Nijkerk geen duidelijk inzicht heeft in de kosten en opbrengsten per sportaccommodatie.

“Dat is nu zo, maar dat was in het verleden ook al zo, toen er moest worden bezuinigd op de sportaccommodaties en dan vooral de zwembaden”, schrijft Munnike. ,,In maart 2012 werd het besluit een nieuw zwembad te bouwen voorgekookt in de sportnota en in december 2013 werd een besluit over de sportnota genomen met daarin de vervanging van beide zwembaden voor een nieuw zwembad”, geeft Munnike aan. Het CDA stemde voor de sportnota, maar was als enige tegen nieuwbouw.

De Rekenkamer concludeert in het rapport dat de besluitvorming rond het nieuwe zwembad in 2015 al dusdanig ver was gevorderd, dat acties van het actiecomité De Slag geen invloed meer kon hebben op de besluitvorming. In zijn brief verwijt Munnike de raad beslissingen te hebben genomen, zonder echt de feiten te kennen. ,,Die feiten zouden maar vragen oproepen bij de Hoevelakense bevolking. Want welk zwembad was nu echt de grote slokop?”, vraagt Munnike zich af.

bron: De Stad Nijkerk

Dossier: Zwembad

Reacties