Woningen op Bad Bloemendal

Foto: videobeeld nijkerk.nieuws.nl

Er worden woningen gebouwd, als Bad Bloemendal gesloopt is.

Dat antwoordt het college op vragen van de Christen Unie – SGP. Het antwoord zal de fractie niet verbaasd hebben, want er is bij “de besluitvorming door de raad rondom het nieuw te bouwen zwembad, van uitgegaan dat deze locatie herontwikkeld wordt tot woningbouwlocatie”, aldus B&W in brief aan de raad.

Er is een concept plan van aanpak en de eerste verkennende gesprekken met partijen en de gemeente zijn gevoerd. In dat plan van aanpak staat, dat eigenaren en gebruikers van het gebied betrokken worden bij de eerste inventarisatie van de ontwikkelingsmogelijkheden.

Het plan van aanpak wordt later Рzoals dat altijd gebeurt Рaan de raad voorgelegd en die kan dan de kaders vast stellen. Dat kan overigens nog wel even duren, omdat er bij de gemeente eerst een paar vacatures ingevuld moeten worden

 

Dossier: Zwembad

Reacties