Plannen Havenkom kunnen door

Foto:

Marcel Roordink voorziet problemen rond de plannen voor de Havenkom. Volgens wethouder Wim van Veelen valt het allemaal wel mee.

Roordink is van mening, dat er problemen met de te bouwen huizen in de havenkom kunnen ontstaan vanwege de milieuvergunning, die ABZ Diervoeding heeft. Een aantal woningen zou in de milieucirkels van ABZDiervoeding komen. Dat zou dan tot procedures bij de Raad van State kunnen leiden. Hij pleitte er dan ook voor de plannen nog niet bij de gemeenteraad neer te leggen, maar de problemen eerst op te lossen. Met een maand of drie zou dat bekeken kunnen zijn, schat hij in.

Wethouder Van Veelen vindt dat niet nodig. De raad kan gerust een beslissing nemen, want pas daarna worden onderdelen van de havenkom concreet ingevuld. Ook waar precies woningen moeten komen. Dan kunnen er ook extra maatregelen genomen worden, waardoor er toch gebouwd kan worden, zo meent hij.

Roordink was ook verrast door de snelheid waarmee de plannen op tafel gelegd worden. Hij voelde zich buiten gesloten. Dat nu verbaasde wethouder Wim van Veelen weer, want die wist, dat er voortdurend met ABZDiervoeding overleg is en is geweest. Burgemeester Renkema is er overigens van overtuigd, dat  ABZDiervoeding en de gemeente er met respect voor elkaar belangen uit zullen komen.

Dossier:

Reacties