Arla ziet sterke groei van de merken

Foto:

Arla Foods heeft in 2016 solide bedrijfsprestaties neergezet en is sterk van start gegaan met de uitvoering van de strategie Good Growth 2020, ondanks hoog volatiele markten.

Dat schrijft Arla Foods in een persbericht.

Hoewel de omzet afnam vanwege de wereldwijde prijsontwikkeling, heeft Arla Foods de kwaliteitsverbetering van de verkoop voortgezet door meer melk van bulk- naar merkverkoop over te hevelen. Arla Foods’ nettowinst groeide met 20,7 procent naar 356 miljoen euro.

In Nederland bestaat hetzelfde beeld. De omzet is gedaald naar EUR 219 miljoen in 2016 (EUR 231 miljoen in 2015). Daartegenover staat een sterke stijging van de volume gedreven omzetgroei van merkproducten van 4,6 naar 8,1 procent, die wordt gedefinieerd als de omzetgroei die verband houdt met de groei in volume van merkproducten bij een constant gehouden prijs. De stijging wordt gedreven door de merken Arla®, Melkunie®, Castello®, Lurpak® en Starbucks®. Het marktaandeel van de dagverse zuivelmerken van Arla Foods in Nederland nadert de 10 procent.

In 2016 hebben Arla Foods’ strategische merken allemaal hun groei vergroot en een volumegedreven omzetgroei van strategische merkproducten opgeleverd, die wordt gedefinieerd als de omzetgroei die verband houdt met de groei in volume van strategische merkproducten bij een constant gehouden prijs.

In een jaar met extreme volatiliteit in de productie van rauwe melk en melkprijzen heeft Arla Foods haar doelstellingen overtroffen op het merendeel van de financiële indicatoren, met een nettowinst van 3,6 procent van de verkoop, een volumeomzetgroei van 5,2 procent in strategische merkproducten en een toename in merkaandeel naar 44,5 procent.

“Sinds 2009 is Arla Foods actief op de Nederlandse markt en inmiddels zijn we uitgegroeid tot een gevestigde speler. De vorig jaar geïntroduceerde Good Growth 2020 strategie begint haar vruchten af te werpen en heeft over 2016 geleid tot een sterke groei van onze merken. Mede gedreven door het ongekende succes van Arla skyr, waarvan in 2016 bijna 3 miljoen kilo is verkocht in Nederland, zit ons marktaandeel in de lift”, aldus Bas Padberg, manager director Arla Foods Nederland.

Tijdens de eerste acht maanden van 2016 werd de zuivelindustrie gekenmerkt door lage wereldwijde melkprijzen vanwege een periode van overschot in melkaanbod, met name in Europa. De Europese melkvoorraad nam vervolgens aanzienlijk af in de tweede helft van het jaar, waardoor de melkprijs zich weer behoorlijk herstelde.

“Onze 2020-strategie was in 2016 de leidraad voor onze onderneming bij het zoeken naar manieren om de effecten van de uiterst volatiele markt in Europa te beperken. We zijn meer dan ooit gericht op de ontwikkeling van merken en categorieën, alsmede van onze geografische markten. We zijn erin geslaagd om ons marktaandeel in vele van onze strategische groeiregio’s buiten de EU uit te bouwen”, aldus Arla Foods’ CEO Peder Tuborgh.

Omzet beïnvloed door wereldwijde prijsdaling

De omzet van de Groep nam met 6,8 procent af tot 9,57 miljard euro (in vergelijking met 10,26 miljard euro in 2015). Dit is een direct gevolg van de lagere verkoopprijzen op de wereldwijde markt vanwege de grote melkvolumes in Europa in de eerste helft van 2016, evenals van ongunstige wisselkoersen.

Beter presteren dan concurrenten

De nettowinst van de Arla Groep groeide in 2016 met 20,7 procent tot 356 miljoen euro, waarvan het winstaandeel van Arla Foods amba 347 miljoen euro bedraagt. Dit komt overeen met 3,6 procent van de omzet van de Groep.

De prestatieprijs nam in 2016 met 8,3 procent af tot 30,9 eurocent/kg, in vergelijking met 33,7 eurocent/kg in 2015. De prestatieprijs is een sleutelelement bij het meten van Arla Foods’ prestaties in vergelijking met de concurrenten. De voorlopige referentiegroep-index voor 2016 is 105. De strategische ambitie is om een referentiegroep-index van 103 tot 105 te behalen.

“We hebben gemiddeld vijf procent meer waarde per kg melk van de eigenaars gegenereerd dan het gemiddelde van onze concurrenten in 2016. Dit weerspiegelt ons vermogen om een concurrerende melkprijs binnen de markt te betalen, evenals onze inzet om de effecten van een moeilijke wereldwijde markt voor onze eigenaren te beperken”, aldus Arla Foods’ CFO Natalie Knight.

Het toenemen van het verkoopvolume van merkproducten

Ondanks een lager totaal melkaanbod in 2016 is Arla Foods erin geslaagd om meer dan 340 miljoen kg melk om te zetten via de meer winstgevende retail- en foodservice verkoopkanalen in plaats van te verhandelen.

In 2016 hebben Arla Foods’ strategische merken allemaal hun groei vergroot en een volumegedreven omzetgroei van strategische merkproducten opgeleverd ( bij een constant gehouden prijs):
– Arla® groeide 4,5 procent (2,5 procent in 2015)
– Lurpak® groeide 7,7 procent (6,1 procent in 2015)
– Castello® groeide 3,0 procent (0,1 procent in 2015)

“Onze merken hebben goed gepresteerd en onze doelstelling van vier tot vijf procent overtroffen door het realiseren van een volumegedreven omzetgroei van strategische merkproducten van 5,2 procent. Het merk Arla® vertoonde sterke groei vanwege grotere investeringen in innovatieve en gespecialiseerde productgroepen als Arla Naturals®, Arla Lactofree® en skyr”, aldus Peder Tuborgh.

Strategische groeimarkten presteren goed

Europa is de belangrijkste commerciële regio voor Arla Foods, met een bijdrage van 66 procent van de omzet van de Groep in 2016 en een volumegedreven omzetgroei van 1,3 procent.

Arla Foods’ strategische groeimarkten buiten de EU vertoonden de grootste volumegedreven omzetgroei tot nu toe van 9,5 procent in 2016. Dit was voornamelijk het gevolg van goede prestaties in China en Zuidoost-Azië (een toename van 31,2 procent).

“Onze hoogste groeicijfers op dit moment bevinden zich in China en Zuidoost-Azië , waar het ons doel is de omzet uit retail en foodservice in 2020 te verviervoudigen in vergelijking met 2015. Wij zijn goed op weg om deze strategische doelstelling te behalen met een sterke positie in kindervoeding, foodservice en zelfs de groeiende kaascategorie”, aldus Natalie Knight.

Verwachtingen voor 2017

In 2017 verwacht Arla Foods dat de omzet van de Groep sterk zal stijgen als gevolg van een verdere groei in de merkproducten van het bedrijf en hogere wereldwijde marktprijzen.

“We zijn ervan overtuigd dat de verbeterde kwaliteit van onze bedrijfsvoering en de Good Growth 2020-strategie ons in een gunstige positie plaatsen. U zult zien dat Arla Foods een nog sterkere positie in de markt zal innemen als een innovatief zuivelbedrijf dat natuurlijk en gezond voedsel levert aan consumenten en klanten over de hele wereld”, aldus Peder Tuborgh.

Klik hier voor meer informatie over de jaarresultaten van Arla Foods over 2016.

Reacties