Hulp bij Belastingaangifte

Foto: Arjen Gerritsma

In de Gemeente Nijkerk komt er een samenwerking tussen Sigma en de Bibliotheek voor hulp bij de aangifte inkomstenbelastingen.

Zij gaan mensen ondersteunen bij het digitaal zaken doen met de overheid.

Voorlichtingsbijeenkomsten

In februari worden er twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd gericht op het doen van de aangifte. Doel van deze bijeenkomst is om inwoners duidelijk te maken wat ze nodig hebben voor het doen van de aangifte en welke hulp er beschikbaar is, mocht deze noodzakelijk zijn. Deze bijeenkomsten zijn voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk.

De bijeenkomsten worden georganiseerd op woensdag 22 februari van 19.30- 21.00 uur in &/entree bibliotheek Nijkerk Donderdag 23 februarikunt u van 14.00- 15.30 uur terecht  in de bibliotheek van Hoevelaken

Meer hulp

Mocht na deze informatiebijeenkomst blijken, dat u toch hulp nodig heeft, dan zijn er twee mogelijkheden.

  • De Belastingworkshops, tijdens deze workshop kunt u de computers van de bibliotheek gebruiken om uw aangifte in te vullen en is er een getrainde vrijwilliger aanwezig om vragen aan te stellen m.b.t. de aangifte. De Belastingworkshops zijn alleen bedoeld voor particulieren, niet voor zzp’ers en ondernemers.
  • Privé hulp bij het invullen van het belastingformulier. Hierbij vult u samen met een getrainde vrijwilliger het belastingformulier in.

Aan deelname hieraan zijn wel voorwaarden verbonden zoals inkomensgrens e.d. Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over deze voorwaarden. Wilt u deelnemen aan deze gratis bijeenkomst? Geeft u zich dan op via [email protected] of 033-2474830.

Reacties