Ondersteuning van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Foto: Arjen Gerritsma

Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen nieuwe werknemers meer terecht in de sociale werkvoorziening. Maar er zijn andere mogelijkheden.

Maar met de komst van de Participatiewet kan de gemeente wel ‘beschut werk’ inzetten om mensen te ondersteunen die uitsluitend onder sterk aangepaste omstandigheden of met intensieve begeleiding kunnen werken.

Bij ‘beschut werk’ gaat het om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een hoge mate van begeleiding of heel veel aanpassing op de werkplek nodig hebben.

Advies aanvragen

De gemeente doet voor ‘beschut werk’ een voorselectie. Daarin wordt bepaald op welk moment en voor welke mensen deze voorziening wordt ingezet. Of iemand hiervoor in aanmerking komt, hoeft niets te zeggen over de mate van productiviteit van deze persoon. Vervolgens vraagt de gemeente voor een ‘beschut werk’-plek een advies van het UWV. Zij beoordelen of een persoon tot de doelgroep ‘beschut werk’ behoort. Hiervoor hanteren zij landelijke criteria. Tot voor kort kon dit advies alleen door de gemeente aangevraagd worden, maar sinds dit jaar kan de inwoner dit ook zelf bij het UWV doen.

Ondersteuning bij de aanvraag

Als een inwoner een ‘beschut werk’-advies wil aanvragen, dan is het zinvol om eerst contact op te nemen met een van de medewerkers van het team Werken en Leren van de gemeente Nijkerk. Er wordt dan samen gekeken naar de mogelijkheden om op zoek te gaan naar een geschikte werkplek, al dan niet met een advies voor ‘beschut werk’. Vaak blijkt dat mensen ook zonder dit advies goed geholpen kunnen worden.

Reacties