Belastingaanslag van GBLT binnenkort in de bus

Foto: Arjen Gerritsma

De GBLT zelf heeft een voorkeur voor de digitale variant

Heeft u vragen over uw aanslagbiljet, belastingsoorten of WOZ-waarde?

Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen op de website van GBLT. U heeft toegang tot uw persoonlijke belastingzaken via Mijn Loket op de website van GBLT. In mijn loket kunt u het aanslagbiljet en taxatieverslagen inzien. Daarnaast kunt u in Mijn Loket bijvoorbeeld bezwaar indienen, een machtiging tot automatisch incasso afgeven of kwijtschelding aanvragen. Inloggen in Mijn Loket doet u met uw DigiD.

Digitaal uw belastingaanslag ontvangen?

Ervaar ook het gemak; ontvang uw aanslagbiljet niet lager in de brievenbus, maar digitaal. Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox van MijnOverheid is een persoonlijke brievenbus waarin u post van onder andere de Belastingdienst, RDW, SVB en binnenkort ook uw aanslagbiljet gemeente- en/of waterschapsbelasting van GBLT digitaal kunt ontvangen. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is het activeren van uw account. Ga naar MijnOverheid voor meer informatie.

Reacties