Elektrische fietsen voor De Pol

Foto:

Tijdens de Open Dag van woonzorgcentrum De Pol werden twee speciale fietsen met elektrische ondersteuning in gebruik genomen

Zo’n ruim 8 jaar geleden werd de Nijkerkse “Toerfietsclub VOEK” door het toenmalige Verpleeghuis “Zilverschoon” benaderd met de vraag of we met een aantal vrijwilligers, op speciaal daarvoor geschikte fietsen, met bewoners zouden willen fietsen. Daarop kwamen direct spontaan reacties. Sedert die tijd wordt er vanaf begin april t/m eind september ieder seizoen met ca. 40 bewoners van Woonzorgcentrum “De Pol” in- en voornamelijk het buitengebied van Nijkerk dagelijks door steeds 2 vrijwilligers gefietst. Op 1 fiets gaat een rolstoel met bewoner en op de andere fiets zit de bewoner naast de vrijwillig(st)er op deze fiets kan afhankelijk van de conditie worden meegefietst maar dat hoeft niet.. De fietstijden zijn van ’s morgens van 10.00 – 12.00 uur en ’s middags van 14.00 – 16.00 uur. Zo’n 4 jaar coördineer ik dit unieke vrijwilligerswerk en koppel de bewoners aan een vast koppel
van 2 vrijwilligers zodat er een onderlinge band kan ontstaan en de zowel bewoner als vrijwilliger bekend zijn met elkaar en elkaar zo beter leren kennen.
Zowel de bewoners als de vrijwilligers zijn heel enthousiast om er met elkaar op uit te gaan en genieten hier beiden enorm van.
Om nog frequenter te kunnen fietsen, zijn een paar vrijwilligers nog zeker welkom. Voelt u daar wat voor, dan kunt u zich aanmelden bij Gerard van Duuren. Hij is de “coördinator Fietsvrijwilligers “ (Woonzorgcentrum “De Pol”, Tel.: 033-2453287, Mobiel: 06-53343073, E-mail: [email protected]

Waardigheid en trots

De fietsen zijn voor een deel betaald uit het project “Waardigheid en trots”: er zijn vanaf 2016 structureel extra middelen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. Van 2016 tot en met 2020 worden deze middelen ingezet voor een zinvolle daginvulling voor bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel. Behalve de fietsen heeft De Pol er ook een interactieve tafel

en een interactieve kat aangeschaft. Het beest reageert op aanraken en strelen met met geluiden en oogbewegingen.

 

 

Reacties