Kerngroep “Stop drugs Nijkerk” 1,5 jaar bezig

Foto: nijkerk.nieuws.nl

In een Raadsinformatiebrief zegt B&W, dat Nijkerk een echte pionier op het gebied van lokale drugspreventie is

Het plan van aanpak “Samen Sterk tegen drugs in Nijkerk!” is een belangrijke basis voor de uitvoering. Dankzij de samenwerking van de betrokken partijen waaronder ook inwoners veldwerkers met de gebiedsteams komen er steeds meer jongeren in beeld. Hierdoor kan er in een eerder stadium hulp worden geboden.

Zo staan hulpverleners paraat die binnen 24 uur hulp en/of voorlichting kunnen geven. ln het afgelopen jaar is er al meerdere keren gebruik gemaakt van bovengenoemde dienst door o.a. scholen en ouders.

Wanneer er door een gebiedsteammedewerker wordt besloten dat er zorg nodig is, dan is de inwoner afhankelijk van de wachttijden die nu worden gehanteerd binnen de verslavingszorg. Die wachttijden zijn opgelopen van drie weken naar zes weken. Daarom is  kortdurende zorg, verleend door gebiedsteams, verlengd.

Er heerst nog steeds een groot taboe op het onderwerp drugs en ouders laten zich hier niet makkelijk over informeren. Zo bleven ze weg bij twee grote voorlichtingsbijeenkomsten. Dat werkt niet en daarom is scholen gevraagd om mee te denken over hoe ouders beter kunnen worden bereikt.

Het komende jaar gaat de aandacht naar het afstemmen van het preventieaanbod voor het primair onderwijs en het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente gaat in gesprek met de lokale horeca over alcohol- en drugsgebruik en stelt in 2018 samen met de horeca een convenant op ter bevordering van het ontmoedigen van overmatig alcohol en drugsgebruik onder jongeren in het uitgaansleven.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden