Eindelijk nieuws over coalitiegesprekken

Foto:

Nadat de pers onlangs haar ongenoegen had geuit over radiostilte over de nieuwe coalitie verschenen vandaag twee persberichten

Formateur Eppie Klein probeert met de betrokken partijen, ChristenUnie-SGP, PRO21 en VVD een coalitieakkoord te bereiken. Ze zijn nu zover, dat de partijen overeenstemming hebben bereikt over de contouren van het coalitieakkoord.

Klein: “In de contouren van het coalitieakkoord voor de periode 2018 – 2022 besteden de partijen aandacht aan de bestuursstijl die zij voorstaan. Deze bestuursstijl is de gouden draad voor het handelen van het bestuur in de komende raadsperiode. De open dialoog en samenwerking met alle betrokkenen die in de vorige raadsperiode is ingezet, willen de coalitiepartijen versterkt doorzetten.
Dat betekent ruimte bieden aan elke raadsfractie in de gemeenteraad. Daarnaast zoeken de formerende partijen actief de verbinding met de gemeenschap in de gemeente Nijkerk, de partners van de gemeente en de ambtelijke organisatie.

De partijen vinden het belangrijk om bij de toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor Nijkerk een samenhangende (integrale) en langere termijn benadering te volgen.
De partijen zijn nu bezig met het concreter invullen van hun belangrijkste bestuurlijke ambities en doelen. Daarvoor zijn ook de beoogde kandidaat-wethouders bij het overleg aangesloten. Namens de ChristenUnie-SGP zullen twee wethouders in het nieuwe college plaatsnemen. PRO21 en VVD leveren ieder één wethouder. Het formatieproces zal de komende weken zijn beslag krijgen.”

14 juni akkoord

Formateur Eppie Klein zegt over dat proces: “De fracties doorlopen sinds het resultaat van de verkenning, in een ontspannen sfeer, een intensief en waardevol formatieproces. Het streven van de formerende partijen is om in een op donderdagavond 14 juni a.s. te houden gemeenteraadsvergadering het akkoord te agenderen en de nieuwe wethouders voor te dragen.

Over de wethouders hield hij dus nog een slag om de arm, maar ongeveer tegelijk verscheen er een persbericht van PRO 2:

Nadya Aboyaakoub-Akkouh wethouderskandidaat PRO21

Nadya Aboyaakoub is door PRO21 voorgedragen als wethouderskandidaat voor het nieuw te vormen college in de gemeente Nijkerk. ChristenUnie-SGP, PRO21 en de VVD zijn in gesprek om een nieuwe coalitie te vormen. In deze nieuwe coalitie is plaats voor een wethouder van PRO21. PRO21 had met de huidige wethouders Nadya Aboyaakoub en Wim van Veelen de keuze uit twee inhoudelijk sterke kandidaten.

Tot zover het persbericht van PRO 21. In de wandelgangen zingen ook de namen van de andere wethouders rond: voor de VVD oud raadslid Mariëlle Broekman en voor de CU-SGP:  Wim Oosterwijk (SGP) en Harke Dijksterhuis (ChristenUnie)

Mariëlle Broekman (Rechts)

Wim van Veelen teleurgesteld

“Verdomd dat ik het niet af kan maken”, zo reageerde vertrekkend wethouder Wim van Veelen tijdens het persuurtje van dinsdagmiddag.  Hij erkent, dat de gang van zaken inherent is aan het systeem. In die zin gaat zijn vertrek ook in goede harmonie, maar zo zegt hij “We hebben ons zelf de afgelopen jaren wel opnieuw uitgevonden. Ben daar wel trots op.”  Van Veelen heeft verder geen politieke ambities binnen D66, hij pakt zijn oude werk weer o en zal – net als Patricia van Loozen – in de gemeenteraad gaan zitten.

Dossier: Verkiezingen

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden