Binnenstad op de schop

Foto:

In een brief aan de raad geeft B&W een overzicht van de opknapbeurt van de binnenstad.

Na het Molenplein en de Oosterstraat zien we op meerdere plekken opknapbeurten, bijvoorbeeld de Frieswijkstraat, en de TorenstraaUCallenbachstraat. Intussen is de voorbereiding begonnen van de Langestraat, Brede Beek, Catherinastraat, Verlaat, Kloosterstaat, Voerstlaantje, Kleterstraat en de Spoorstraat.

ln 2019 wordt begonnen met de voorbereiding van de herinrichting  de Nieuwstraat, het Plein, een gedeelte van de Bagijnenstraat, Synagogepad en de Singel.

Bewoners praten mee

Er is steeds hetzelfde proces aan vooraf gegaan. De werkgroep “Openbare Ruimte en lnrichting” van het Platform Binnenstad gaat in gesprek met de bewoners en andere betrokkenen. Die werkgroep biedt daarna een concept aan aan de gemeente en het college neemt daarover een besluit  Vervolgens begint de voorbereiding en uiteindelijk het werk zelf.

Fietsenstallingen

In oktober begint de kentekenregistratie met camera’s. Op meerdere plaatsen zullen fietsstalingen worden gerealiseerd. Dit gebeurt tegelijk met de opknapbeurten van een straat. Verder worden er voetgangersoversteekplaatsen gerealiseerd op de TorenstraaUVrijheidslaan.

Parkeren

Hoe het nu precies moet het parkeren staat nog niet vast. Per deelgebied wordt in nauw overleg met het platform, ondernemers, en andere
betrokkenen worden gekeken welke mix er aan parkeervoorzieningen moet komen. Er moet steeds een goede afweging gemaakt worden ten aanzien van de locatie en het aantal (Shop&Go) parkeerplaatsen. Dit zal per deelgebied worden opgepakt in combinatie met de realisering van
uitbreiding en realisering van bronpunten (Bonte Koe, Kerkplein en Havenkom).  De verwachting is dat medio 2019 de realisatie van achteraf parkeren met slagbomen zal zijn gerealiseerd voor alle bronpunten in de binnenstad.

Aantrekkelijk Nijkerk

Vertrekpunt bij al deze plannen en werkzaamheden is “Aantrekkelijk Nijkerk“, Dat is geschreven door het Platform Binnenstad, nadat uitvoerig is overlegd met bewoners en andere betrokkenen

 

'

Reacties

article
115180
In een brief aan de raad geeft B&W een overzicht van de opknapbeurt van de
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/115180/binnenstad-op-de-schop/
2018-09-12T17:58:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/07/12182820/2018-07-12-herinrichting-binnenstad.jpg
nijkerk nijkerkerveen hoevelaken, Platform Binnenstad, samen aan zet
Nieuws