College-reacties op Centrumvisie Hoevelaken positief (video)

Foto:

Vandaag is de ‘Centrumvisie Hoevelaken’ door de Visiegroep centrum Hoevelaken aangeboden aan de wethouders Wim Oosterwijk en Mariëlle Broekman .

Wethouder Broekman reageerde: “Mooi dat het gelukt is om iets neer te leggen voor de toekomst van Hoevelaken zonder enkel aan je eigen belang te denken.”Wethouder Oosterwijk bleek trots: “omdat het echt uit de bevolking is gekomen.” Ook hij hield zich nog ver van de inhoud van de visie, hij had het nog maar net gekregen. Wel vond Oosterwijkhet heel mooi, dat het plan in delen uit te voeren is.

Visie

Deze visie geeft een samenhangend toekomstbeeld van een gedroomd, kloppend hart van Hoevelaken weer. De visie is het resultaat van gesprekken binnen de Visiegroep centrum Hoevelaken waarin ondernemers, inwoners en sociaal-culturele partijen zijn vertegenwoordigd. De verwachting is dat deze visie in november in het college wordt behandeld. Begin 2019 verwacht de Visiegroep een reactie van de gemeenteraad over hoe de verdere uitwerking van de visie vorm en inhoud krijgt.

Deze visie is een uitvloeisel van de Dialoog Samen aan Zet uit 2017. De gemeente Nijkerk heeft in het voorjaar 2018 ingestemd om een Visiegroep te faciliteren om een breed gedragen visie voor het centrum van Hoevelaken op te stellen. Een centrum,  dat functioneel, infrastructureel én ruimtelijk een kwaliteitsimpuls krijgt die past bij de identiteit van het dorp en aansluit op de behoeften van inwoners en consumenten. De Visiegroep wordt hierbij ondersteund door bureau SAB, adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling.

De eerste resultaten zijn op 2 juli gepresenteerd, getoetst en besproken met 200 mensen die de inloopbijeenkomst hebben bijgewoond. De uitkomsten hiervan zijn meegewogen in de uiteindelijke visie die het college vandaag in ontvangst heeft genomen.

Bouwstenen en sleutelprojecten De ‘Centrumvisie Hoevelaken’ kan als samenhangend toekomstbeeld in meerdere stappen en fasen werkelijkheid worden. Het is opgebouwd uit vijf bouwstenen: de dorpspleinen De Brink en De Wiekslag; de Stuw als maatschappelijk brandpunt van het centrum, het manifestatieterrein, de gebouwen en de Westerdorpsstraat. Deze bouwstenen zijn vertaald in een ruimtelijk basisidee waarbij is uitgegaan van versterking van het centrum als geheel.

Daarnaast is een aantal concrete sleutelprojecten in de visie opgenomen. Dit zijn projecten in de openbare ruimte waar de gemeente als grondeigenaar direct mee kan starten. Zoals bijvoorbeeld het verbinden en vergroenen van de twee dorpspleinen. Ook zijn er sleutelprojecten in de gebouwde omgeving, maar daarvoor zijn meerdere gesprekken met de pandeigenaren en investeerders nodig.

Vervolg

De Visiegroep zit niet stil. Tot nu toe zijn rond de 30 gesprekken gevoerd en die gaan gewoon door. Die zijn vooral met pandeigenaren met de vraag om mee te investeren in een (economisch) aantrekkelijk centrum dat ook ruimte biedt voor senioren- en starterswoningen.

De Visiegroep is erg benieuwd naar de reactie op deze visie van de gemeenteraad begin 2019. Vrij snel daarna organiseert de Visiegroep weer een inloopbijeenkomst voor de Hoevelakense gemeenschap.

Werkgroepen gaan verder

Als er groen licht komt voor een aantal sleutelprojecten in de openbare ruimte, zal dit in verschillende werkgroepen worden uitgewerkt. De Visiegroep zal dan ook een oproep doen aan mensen die hierbij betrokken willen zijn. Al met al meent de Visiegroep dat er een gedegen centrumvisie is uitgewerkt dat recht doet aan Hoevelaken, zijn inwoners en haar bezoekers.

Wethouder Oosterwijk merkte nog op: “Er zit heel veel energie is deze groep, hopen dat ze het vast weten te houden.” Ely Hackmann sprak na de persconferentie met voorzitter Bakhuizen.

De Centrumvisie Hoevelaken kunt u hier inzien. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dirk Bakhuizen, voorzitter Visiegroep centrum Hoevelaken via [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden