WSN helpt kabinet bij extra CO2-reductie (video’s)

Rob Haans, de Alliantie - Marjan Minnesma, Urgenda - Peter Toonen, WSN
Foto:

Het streven is landelijk 100.000 huurwoningen energieneutraal te maken en daarmee de woonlasten voor huurders te verlagen.

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda vandaag tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en
huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting.

Peter Toonen, directeur-bestuurder van WSN was als initiatiefnemer aanwezig in Den Haag, samen met Adriaan Goudswaard van de HuurdersOrganisatie Nijkerk. Het doel was om steun te betuigen en deelname te bevestigen aan het actieplan.

Sneller, meer investeren

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting – bekend als de verhuurderheffing – aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist.
Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting.

Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

Woningstichting Nijkerk betaalt jaarlijks meer dan € 3 miljoen verhuurderheffing aan het Rijk. Met dat bedrag kan Woningstichting Nijkerk 100 huurwoningen per jaar verduurzamen. Daarmee zorgt de WSN goed voor de aarde en voor de portemonnee van haar huurders. Want zonder deze duurzame aanpassingen lopen de energielasten verder op.

Bondgenoot bij klimaatakkoord

Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Hun huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert om mee te doen! Zo bleek ook uit de presentatie van de bestuurder Harry Platte en een huurder Age de Boer van woningcorporatie Parteon uit Zaanstad, tijdens de persconferentie vrijdagmiddag. Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs

Gemeente en huurders steunen de actie

De HuurdersOrganisatie Nijkerk is blij met de actie van Woningstichting Nijkerk, die hiermee laat zien dat ze echt voor de huurder staat. Ook de gemeente Nijkerk onderstreept in haar collegeprogramma het belang van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen.

Wethouder Harke Dijksterhuis van de gemeente Nijkerk heeft veel begrip voor deze actie. Dijksterhuis: “In het afgelopen jaar hebben we als gemeenten meermalen bij het kabinet aangegeven dat de woningcorporaties voldoende middelen moeten hebben voor het uitvoeren van een duurzaam en sociaal beleid. Er ligt nu een mooi en concreet voorstel dat bijdraagt aan de doelstelling van de gemeente Nijkerk om in 2035 CO2-neutraal te zijn.”

Belastingen voor sociale verhuurders

De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden

IJzersterk systeem

Dertig procent van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd, en kost de overheid niets

Dossier: Energietransitie

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden