Ingezonden brief: gezocht voorzitter m/v NOV

Foto:

Vier jaar geleden mocht ik als voorzitter van de Nijkerkse Ondernemers Vereniging de voorzittershamer in de hand nemen.

Een rol die ik met hart en ziel heb proberen te vervullen. Een rol die nogal het één en ander met zich mee bracht. Het was vier jaar geleden dat we de keuze hadden om vol mee te doen met de ontwikkeling van de binnenstad of dit over te laten aan anderen buiten de NOV.

We hebben gekozen om vol gas mee te doen.

Daarnaast is het bestuur een koers gaan varen gericht op positivitiet, inspiratie en samenwerking. Dit bracht met zich mee dat ik als persoon niet alleen de rol als voorzitter van deze prachtige ondernemersvereniging voor mijn rekening nam, maar ook de rol als voorzitter van de werkgroep BIZ, lid van de Regiegroep, bestuurslid Lekker Nijkerk, projecten leidt vanuit “Samen aan zet” en daarvoor hele mooie inspiratiesessies mag organiseren. Dit alles doe ik vrijwillig en naast mijn rol als ondernemer waarvoor ik tevens in het hoofdbestuur van de Ondernemers Vereniging Jumbo en het Vakcentrum Levensmiddelenbranche zit.

Naast dit alles vind ik sport belangrijk en ben ik ook nog “even” vader en echtgenoot.
En nog steeds zitten er 7 dagen in een week en 24 uren in een dag.

Al voordat de BIZ uitslag bekend is gemaakt heb ik bij de medebestuurders van de NOV kenbaar gemaakt dat ik per
eerstvolgende ALV mijn rol als voorzitter van de NOV, en de daarbij behorende overige rollen, zal neerleggen om plaats te
maken voor de volgende voorzitter.

Of de BIZ er nu wel of niet zou zijn gekomen speelt hierin geen rol, in beide gevallen is het tijd om verder te gaan met
dat wat nu ontstaan is. Ditzelfde geldt voor de samenwerkingsverbanden met Gemeente en Vastgoed. Voor mij is het vier jaar bouwen geweest aan dat wat nu een basis is om overgenomen te worden door de volgende. Zelf zal ik mij meer richtten op mijn ondernemerschap en privé. Zowel gezin als sportief.

Als ik naar vandaag de dag kijk bent ik bijzonder trots op een aantal zaken. Als allereerste ben ik onder de indruk van de
overige zes mensen die zonder eigenbelang jarenlang tijd en energie steken in de vereniging als bestuurslid van de NOV. Ik
heb ze allemaal leren kennen en het zijn vrienden van me geworden. Vrienden die ik niet meer zal vergeten.

Daarnaast heb ik genoten van de contacten met leden en de honderden gesprekken die ik met diverse mensen heb mogen
voeren. Hier zijn mooie dingen uit ontstaan, neem bijvoorbeeld de energie die vandaag de dag vrij komt uit de appgroep waar zo’n vijftig ondernemers bij aangesloten zijn om elkaar te enthousiasmeren en inspireren.

Ik ben er trots op dat we als bestuur grote stappen hebben gemaakt om de samenwerking en onze rol in de toekomst te
kunnen waarborgen. Heel bijzonder is het om te zien dat tegen de verwachting van het aantal faillissementen in het ledental
van de NOV goed op peil is gebleven. Met wisselend succes hebben we geloofd in een andere vorm van bijeenkomsten. Ik ben trots op de manier waarop het bestuur mij altijd gesteund heeft en hoe een groep leden dit heeft opgepakt. Tegelijkertijd zit in het ontbreken van de betrokkenheid van een net zo’n grote groep leden ook mijn zorg.

Al vanaf dag één heb ik aangegeven dat als we écht het verschil willen maken, dat we dit met zijn allen moeten doen. Dit punt voelt voor mij alsof ik daar niet in ben geslaagd om te bereiken. Deze uitdaging leg ik uiteraard graag bij mijn opvolger neer en zal hier altijd al mijn steun aan verlenen. Ik ben niet weg, ik blijf betrokken lid en sluit zelfs niet eens uit dat, bij voldoende draagvlak, er over enkele decennia nog eens een volgende periode als bestuurder van de NOV zal aanbreken. Als 37 jarige kan ik daar nog wel even over nadenken.

Ter afsluiting ben ik enorm dankbaar voor de eer en voldoening welke het mij heeft gebracht. De leer die ik kan trekken uit de ervaring en de gebeurtenissen. Met hele mooie mensen kan ik terug kijken op een lastige periode waarin we grote stappen hebben gemaakt om met alle vertrouwen in de toekomst plaatst te maken voor de volgende voorzitter van een prachtige vereniging, de Nijkerkse Ondernemers Vereniging.

Beste Aalt, Christine, Eric, Jan, Marije, Peter en alle leden, dank jullie wel. Het was me een waar genoegen,

Rob Veltink
Voorzitter Nijkerkse Ondernemers Vereniging

De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden brieven, maar behoudt zich het recht voor brieven te weigeren of in te korten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden