Stemmen op 20 maart

Op 20 maart kunnen we stemmen voor de Provinciale Staten in Gelderland en het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe.

De nieuw gekozen leden van Provinciale Staten in heel Nederland kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer.
Gaat u stemmen dan heeft u als inwoners van de gemeente Nijkerk dus invloed op het bestuur van de provincie Gelderland, het waterschap Vallei en Veluwe en, indirect, de Eerste Kamer.

Wie mag er stemmen?

Om te kunnen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland moet u inwoner van de provincie Gelderland zijn, 18 jaar of ouder en de Nederlandse nationaliteit hebben. Om te kunnen stemmen voor het Waterschap Vallei en Veluwe moet u inwoner van het waterschap en 18 jaar of ouder zijn. Ook EU-burgers en niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning zijn stemgerechtigd voor waterschapsverkiezingen.

Wat hebt u er voor nodig?

Voor het stemmen heeft u een identiteitsbewijs en een stempas nodig. Identiteitsbewijzen die zijn toegestaan: een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uit Nederland (en een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen en een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland). Voor de waterschapsverkiezingen mag u zich ook legitimeren met een vreemdelingendocument. Uw identiteitsbewijs mag daarbij niet langer dan 5 jaar geleden verlopen zijn en moet dus minimaal geldig zijn tot 21 maart 2014.
Bent u stemgerechtigd, dan ontvangt u van de gemeente uiterlijk op 6 maart 2019 de stempassen voor beide verkiezingen.

Waar kunt u stemmen?

Met uw identiteitsbewijs en stempassen kunt u bij elk stemlokaal in de gemeente Nijkerk stemmen. Wilt u voor beide verkiezingen in een andere gemeente stemmen? Dan moet u twee kiezerspassen aanvragen. Bij de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in alle stemlokalen binnen respectievelijk de provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe.
U kunt een kiezerspas tot uiterlijk 15 maart schriftelijk bij de gemeente aanvragen. Dit kan via een aanvraagformulier, verkrijgbaar op het stadhuis en op de website van de gemeente. U kunt ook mondeling een kiezerspas aanvragen, tot uiterlijk 19 maart 12.00 uur, bij de balie van burgerzaken op het stadhuis.

Iemand machtigen

Kunt u zelf niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen bij beide verkiezingen. Dit kan via twee machtigingsformulieren en via de stempassen. Via een machtigingsformulier kunt u iemand machtigen voor u te stemmen bij de verkiezingen van Provinciale Staten en de het waterschap. Deze persoon moet wel in respectievelijk de provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe wonen en zelf mogen stemmen.
Een machtigingsformulier is verkrijgbaar op het stadhuis en op de website van de gemeente. De gemeente moet ingevulde formulieren uiterlijk 15 maart retour hebben ontvangen. De gemachtigde ontvangt dan de volmachtbewijzen.

Stemwijzer

Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Ontdek uw politieke voorkeur met de StemWijzer voor de Provincie Gelderland:

Er is nog een tweede stemhulp: het Kieskompas. Dat is door Omroep Gelderland in samenwerking met Kieskompas gemaakt.

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden