INGEZONDEN BRIEF: Komen Nijkerkse gele hesjes er aan?

Foto:

Wat speelt zich af in de achterkamertjes van de gemeente Nijkerk en de projectontwikkelaars?

De verbazing is weer groot bij de bewoners rondom het kerkplein, de brink en het parkeerdek Bonte koe. Op 21 maart en 28 maart a.s. is er een bijeenkomst waar de gemeente de bewoners en ondernemers de nieuwe plannen met betrekking tot het kerkplein, het parkeerbeleid rondom en de Bonte Koe presenteert.

Hoe kan dit?

Eind 2017 is in de raadsvergadering gebleken door de inspraak van burgers dat zowel de bewoners als de ondernemers duidelijk lieten zien niet met de plannen eens te zijn. Met name het parkeerbeleid is een doorn in het oog. Vooral omdat de oplossing van nieuw te bouwen parkeergarage’s, parkeermanagement systemen en afschaffen van het maaiveld parkeren de kosten bij de bewoners en de ondernemers in de binnenstad onevenredig hoog maakt. En dat terwijl het aantal nieuwe parkeerplaatsen die ervoor terug moeten komen, onvoldoende zijn. Wat maakt dat er structureel drukte in de omliggende straten van het kerkplein ontstaat. Oplossingen om buiten de schil parkeerplaatsen te regelen, heeft nog geen antwoord geboden op de veiligheid van mensen. JE bent bijvoorbeeld verpleegster in de nachtdienst. Je komt terug en moet parkeren op het parkeerveld in buitenschil. Hoe veilig ben je dan?

De oorspronkelijk uitgangspunten voor het kerkplein werden in deze presentatie juli 2018 voorgesteld.

Het kerkplein dat in eerste instantie een aantrekkelijk bruisend plein moest worden om mensen de binnenstad in te trekken wordt nu een verkeersplein met 5000-7000 auto’s per etmaal, die langzaam moeten rijden waardoor veel CO2 en andere giftige uitlaatgassen blijven hangen aan die binnenring. Ook fijn voor de bewoners in de nieuwe appartementen die op hun balkon de frisse lucht mogen inademen.

Parkeer plekken verdwijnen

Er verdwijnen bij de jumbo/spar = kerkplein 90 parkeerplekken. Dit is zonder de maaiveldplekken bij Bakker Ten Have en langs de straten. Bij het nieuw te bouwen stadhuis gaan 153 parkeerplekken verdwijnen. Op een locatie waar nu al structureel te weinig plaatsen zijn. Daar heeft nu al de hele buurt last van. Ook in alle straten rondom het kerkplein en de binnenring is al grote overlast door het tekort aan parkeerplaatsen. Zeker op het Kerkplein ten tijde van kerktijden en winkelopeningstijden. Er verdwijnen in de nieuwe plannen meer parkeerplaatsen op het maaiveld dan terugkomen in de bronpunten.

Op kosten jagen of ver lopen

Het voorstel dat de eerste auto 225 euro kost in een bronpunt en het tweede voertuig 450 euro moet gaan kosten, vrees ik dat de meeste mensen hun tweede auto ergens in de zijstraten van het kerkplein zullen parkeren.
De zorg van de bewoners is dan ook groot dat de plekken verdwijnen en er onvoldoende betaalbare plekken terugkomen. De jongeren en/of gezinnen die in de nieuwe appartementen komen wonen zijn veelal tweeverdieners waarbij vaak ook twee auto’s nodig zijn. De bewoners moeten de kosten dragen voor de wilde plannen van de gemeente en projectontwikkelaars.

Een anonieme bron bij de gemeente Nijkerk geeft aan dat het verloop van bureautjes en ZZP-ers en tussenpartijen hoog is. Tijdelijke vakspecialisten met eigen adviesbureaus en eigen connecties die part-time bij de gemeente in dienst zijn, regelen het maximale voor ontwikkelaars en laten de bewoners van de binnenstad in de kou staan en het gelag betalen. De oplossing voor de stop en go plekken zal ook de ondernemers in de binnenstad niet redden.

Inspraak burgers

Anderhalf jaar geleden bij de raadsvergadering en inspraakavond van de bewoners en ondernemers is dit meer dan duidelijk kenbaar gemaakt.

Er waren destijds 610 handtekeningen van directe bewoners in en rond het centrum opgehaald die hier tegen bezwaar maken.

Afgesproken werd dat de gemeente in gesprek zou gaan met bewoners. Dit is niet gebeurd. De werkgroep Kerkplein en de tweede  werkgroep (die zich zou bezig houden met de inrichting van het kerkplein) zijn buiten spel gezet. ZE komen al 6 maanden niet meer bijeen, omdat de voorzitter een andere opdracht binnen de gemeente Nijkerk had aangeboden gekregen. Vervanging is nooit gekomen.

Nu blijkt dat er een nieuwe klankbordgroep gevormd gaat worden. Die uit bewoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en Platform Binnenstad Nijkerk gevormd moet gaan worden om hier mee te denken en een advies uit te brengen aan het college. Opnieuw nadenken? Nog meer groepen? Nog meer inspraak? Maar van wie?

Welke mensen hebben de tijd en de energie nog om deel te nemen aan klankbord groepen als er
a) niks met de input wordt gedaan
b) er zonder enig overleg werkgroepen worden ontbonden of gewoonweg genegeerd worden
c) er niet naar burgers en ondernemers wordt geluisterd.

Is een klankbordgroep een gelijkwaardig gesprekspartner van al die bureautjes of een zinloze werkverschaffing?

Plannen doorvoeren

Het gevoel bij de burgers en ondernemers is nu dat de gemeente Nijkerk en de projectontwikkelaars gewoon hun plannen doorvoeren. Onder het motto “er is een inloopbijeenkomst in de Schakel op 21 maart en 28 maart waar bewoners en ondernemers van de plannen kennis kunnen nemen. Dit is niet zoals het is afgesproken tijdens de raadsvergadering in 2017!

Al met al laten B&W zich teveel leiden door de ambtenaren en de tijdelijke ingehuurde krachten, zzp-ers en bureautjes. Het college komt niet op voor de belangen voor haar bewoners op.
Wat speelt zich af in de achterkamertjes van de gemeente Nijkerk en de projectontwikkelaars?
Het is noodzakelijk dat de burger in Nijkerk haar gele hesje aantrekt en van zich laat horen op een van deze twee  inloopavonden.
Datum: 21 en 28 maart
Tijdstip: 19:00 – 21:00
Locatie: De Schakel

Schrijvers van deze brief zijn bij de redactie bekend.De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden brieven, maar behoudt zich het recht voor brieven te weigeren of in te korten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden