Veel vacatures in transport en logistiek in deze omgeving

Foto: rehtenvrij

In februari verstrekte UWV in de regio Amersfoort ruim 4.900 WW-uitkeringen.

Meer dan de helft daarvan (52%) ging naar inwoners van gemeente Amersfoort. Deze centrumgemeente telde daarmee 14,7% minder uitkeringen dan een jaar eerder. In de sector transport & logistiek groeide in 2018 het aantal nieuwe vacatures met 16% bovengemiddeld in vergelijking met alle sectoren. Meer dan de helft van deze vacatures is moeilijk in te vullen.

Daling WW-uitkeringen

Eind februari 2019 verstrekte UWV 4.948 WW-uitkeringen in de regio Amersfoort. In februari nam het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort ten opzichte van januari af met 82 (-1,6%). De landelijke daling van de WW-uitkeringen betrof 2,0%. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in februari 2019 in de regio Amersfoort 2,8%. Dit is iets onder het landelijk WW-percentage van 3,0%.

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort met 14,9%, oftewel 864 uitkeringen. Nederland als geheel liet een afname van 17,0% zien. In de gemeente Amersfoort daalde het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van januari 2019 met 1,7% tot 2.526. Dit is een bovengemiddeld afname in de regio. Ruim 58% van de daling in de regio Amersfoort kwam voor rekening van de sectoren zorg & welzijn, zakelijke diensten (exclusief uitzendbureaus) en handel.

Bovengemiddelde groei vacatures in transport & logistiek

UWV raamt het aantal vacatures dat in 2018 in de regio Amersfoort is ontstaan op 25.400. Dit is in vergelijking met 23.000 vacatures in 2017 een toename van 11%. Deze stijging in deze regio is iets lager dan de landelijke toename van 12%. De meeste vacatures in de regio Amersfoort ontstonden in de beroepsklasse technische beroepen(6.400 vacatures), bedrijfseconomische & administratieve beroepen (4.800 vacatures), commerciele beroepen (3.300 vacatures), zorgberoepen (2.400 vacatures) en transport & logistiek met 2.300 vacatures in 2018. Het aantal ontstane vacatures in de sector transport & logistiek groeide met 16% sterker dan gemiddeld.

Vacatures transport & logistiek moeilijk vervulbaar

Het aandeel vacatures voor personeel in de beroepsklasse transport & logistiek in de regio Amersfoort blijft met 9% onder het aandeel van deze sector in geheel Nederland (12%). Uit een enquête die UWV in het najaar van 2018 heeft gehouden onder werkgevers blijkt dat 51% van de vacatures in de transport en logistiek sector moeilijk vervulbaar is. Een gebrek aan sollicitanten is daarbij de belangrijkste oorzaak. In de regio Amersfoort behoren vooral de vacatures voor vrachtwagenchauffeur (binnenland) en distributiepersoneel tot de moeilijk vervulbare vacatures. UWV heeft voor de sectoren Vervoer & opslag en Groothandel factsheets ontwikkeld. Onder andere technologische veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en werkzaamheden. Hogere eisen bij klantcontacten vragen daarnaast meer van sociale en communicatieve vaardigheden van werknemers. Verder leidt de Brexit tot meer formaliteiten bij grensoverschrijdend transport. Hierdoor kunnen er meer kansen op werk onstaan in de functie van declarant.

Project: kansen voor werkzoekenden

Transport & logistiek en groothandel bieden beide kansen aan werkzoekenden. UWV, gemeenten en onderwijs werken met sectoren en bedrijven samen om de knelpunten op de arbeidsmarkt te verminderen. Eind januari organiseerde het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort bijvoorbeeld ism Keolis en Randstad een chauffeursdag in Amersfoort. Hier werd er informatie verstrekt over de functie van buschauffeur in het openbaar vervoer, de rijtest, de mogelijkheid om de benodigde rijbewijzen te behalen, het leerwerktraject tot buschauffeur en de sollicitatieprocedure.

Daarnaast organiseerde het WSP recent een aantal open dagen bij Covebo ivm werk in de techniek, productie of de logistieke sector in Harderwijk. Verder organiseerde het WSP regio Amersfoort op maandag 18 februari een speedmeet met concrete vacatures in de sectoren productie, Transport & logistiek in de regio Amersfoort. Hierbij kwam 15 werkgevers en uitzendorganisaties zoals Djobs, Globen, Tempo-Team, Timing en Noot personenvervoer in contact met zo’n 60 werkzoekenden die graag in deze sectoren willen werken. Er zijn diverse vervolgafspraken gemaakt tussen de werkgevers en werkzoekenden om op een later moment uitgebreider kennis met elkaar te maken en de mogelijkheden te bespreken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden